Beuningen

Dinkelland wil vlak bij Beuningen 172 asielzoekers vestigen in nieuw AZC

Tubantia meldt dat Dinkelland een nieuw AZC wil bouwen aan de zuidrand van Denekamp, tussen de Foksweg en de Scandinaviëroute, met een ontsluiting via de Foksweg. De bouw duurt naar verwachting ruim een jaar. Het azc blijft maximaal tien jaar in bedrijf, zo is de bedoeling. Hiermee voldoet Dinkelland straks in een keer aan de taakstelling want Dinkelland moet volgens de spreidingswet 172 asielzoekers opvangen.

Dinkelland wil vlak bij Beuningen 172 asielzoekers vestigen in nieuw AZC Lees verder »

Tijdelijke opvang asielzoekers in hotel Dinkeloord

De gemeenteraad van Losser heeft dinsdagavond 16 april een positief advies gegeven op de vergunningsaanvraag van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) voor de tijdelijke opvang van asielzoekers in hotel Dinkeloord bij Beuningen. De volgende stap is de ondertekening van de bestuursovereenkomst tussen COA en gemeente. Pas daarna kan de vergunning worden verleend. 

Tijdelijke opvang asielzoekers in hotel Dinkeloord Lees verder »

Bouwteam voor schoolgebouw en dorpshuis Beuningen van start

Installatiebedrijf Vennegoor uit Weerselo is samen met BCT Architecten uit Enschede, Bouwbedrijf Van der Aa uit Tilligte en Omgekeerd Bouwen uit Tubbergen geselecteerd om, samen met gemeente Losser en Stichting KONOT, in een bouwteam het ontwerp en de bouw te realiseren van de Mariaschool en het dorpshuis in Beuningen.

Bouwteam voor schoolgebouw en dorpshuis Beuningen van start Lees verder »

B&W vraagt advies raad i.v.m. vergunning noodopvang in hotel Dinkeloord

Normaliter neemt het college van burgemeester en wethouders (B&W) beslissingen en controleert de gemeenteraad het beleid. In het coalitieakkoord is afgesproken dat in een aantal gevallen (waaronder asielopvang) de gemeenteraad een bindend advies afgeeft, dat door B&W uitgevoerd wordt. Daarom beslist de gemeenteraad over de vergunningsaanvraag van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) voor tijdelijke noodopvang van asielzoekers in hotel Dinkeloord.

B&W vraagt advies raad i.v.m. vergunning noodopvang in hotel Dinkeloord Lees verder »

Tijdelijke noodopvang asielzoekers in hotel Dinkeloord

Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) wil in hotel Dinkeloord bij Beuningen een tijdelijke noodopvang realiseren voor maximaal 94 asielzoekers. Het COA heeft hiervoor een vergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente Losser. De tijdelijke noodopvang is nodig vanwege het tekort aan opvangplekken en overvolle asielzoekerscentra.

Tijdelijke noodopvang asielzoekers in hotel Dinkeloord Lees verder »

Cis Sanderink uit Beuningen krijgt Vrijwilligersprijs provincie Overijssel

Cis Sanderink uit Beuningen krijgt Vrijwilligersprijs provincie Overijssel

Ieder jaar worden er per gemeente vrijwilligers aangedragen die een extra blijk van waardering verdienen. In de gemeente Losser zijn op maandag 4 december de Overijsselse Vrijwilligersprijzen uitgereikt aan Cis Sanderink uit Beuningen en aan IVN Oldenzaal – Losser voor het onderhoud van de kruidentuin Maartens-Stede.

Cis Sanderink uit Beuningen krijgt Vrijwilligersprijs provincie Overijssel Lees verder »

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud