Dinkelland wil vlak bij Beuningen 172 asielzoekers vestigen in nieuw AZC

Tubantia meldt dat Dinkelland een nieuw AZC wil bouwen aan de zuidrand van Denekamp, tussen de Foksweg en de Scandinaviëroute, met een ontsluiting via de Foksweg. De bouw duurt naar verwachting ruim een jaar. Het azc blijft maximaal tien jaar in bedrijf, zo is de bedoeling. Hiermee voldoet Dinkelland straks in een keer aan de taakstelling want Dinkelland moet volgens de spreidingswet 172 asielzoekers opvangen.

Dit bericht was voor het CDA in Losser aanleiding om direct in de pen te klimmen en een brief te schrijven naar het college van B&W van Losser.

Geacht college,

Het college van B&W van de gemeente Dinkelland heeft haar gemeenteraad gevraagd om instemming voor een locatie voor een asielzoekerscentrum (AZC) aan de Foksweg in Denekamp. Een locatie die nabij de gemeentegrens van de gemeente Losser ligt. Ten aanzien van deze ontwikkeling heeft het CDA gemeente Losser de volgende vragen:

  1. Is het college geïnformeerd over het raadsvoorstel van het college van de gemeente Dinkelland waarin de raad gevraagd wordt in te stemmen met het aanbod voor een AZC aan de Foksweg? Zo ja, wanneer?
  2. Het bericht hebben we via de media moeten vernemen. Indien dit bekend was bij het college, waarom is dit niet gecommuniceerd?
  3. Wat is het standpunt van het college ten aanzien van het raadsvoorstel van de gemeente Dinkelland?
  4. Welke gevolgen heeft de komst van het AZC in Dinkelland voor de noodopvang vluchtelingen in Hotel Restaurant Dinkeloord?  Heeft de gemeente al contact gehad met Hotel Restaurant Dinkeloord en het COA?
  5. Op welke wijze wordt er met de (nabijgelegen) inwoners uit Beuningen gecommuniceerd ten aanzien van deze ontwikkelingen?
  6. In hoeverre is er (nog) samenwerking met de andere drie NOT-gemeenten over de opvang en verdeling van asielzoekers? Is het niet verstandig dat het college de samenwerking binnen NOT hervat dan wel verder intensiveert?
Geplaatst in: Beuningen, Gemeente, Nieuws
Theo Kip
AUTEUR

Theo Kip

Ik maak deel uit van de nieuwsredactie. Plaats persberichten en volg de gemeentepolitiek.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud