Gemeente

Start werkzaamheden aan historische Dorpsbleek Losser

Voor het project “Beken en Bleken” wordt een deel van het gezuiverde water uit de zuivering van Losser, via Wonen aan het Dinkeldal, Gildehauserweg, Tuinstraat onder Erve Kraesgenberg door, naar het zwembad gepompt. Daar wordt via warmtewisselaars, de restwarmte uit dit water gehaald voor de verwarming van het zwembad. Dat noemt men ook wel aquathermie. Nadat de restwarmte eruit gehaald is, stroomt het gezuiverde water van de zuivering via de historische Dorpsbleek naar de Dinkel. Zo wordt gezorgd dat de Dorpsbleek ook in droge periodes van water wordt voorzien. In eerste instantie zou het project eind juli gereed zijn. Door flora en fauna onderzoek werd vastgesteld dat er bijzondere beesten nestelden in en om de Bleek. Om hun broedseizoen niet te verstoren gaan de werkzaamheden pas in september van start en zijn begin november gereed.

Start werkzaamheden aan historische Dorpsbleek Losser Lees verder »

Losser sluit het jaar 2023 af met een positief resultaat

Het college van Losser heeft de jaarstukken over het jaar 2023 gepresenteerd. Financieel gezien heeft de gemeente Losser het in 2023 prima gedaan. De jaarrekening 2023 sluit met een positief resultaat van € 880.075. De ratio van het weerstandsvermogen komt eind 2023 uit op 10,7. Dit is ruim boven de met de raad afgesproken bandbreedte van 1,4 tot 2,0. Daarmee blijft de financiële positie van de gemeente Losser op dit moment robuust. Voor een bedrag van € 878.400 van het jaarresultaat stelt het college de raad een specifieke bestemming voor.

Losser sluit het jaar 2023 af met een positief resultaat Lees verder »

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud