Met je grof vuil naar Enschede of Oldenzaal?

Als het aan het college ligt, wordt het huidige gemeentelijke afvalbrengpunt in Losser omgevormd tot een kringloopplein en wordt voor het innemen van grof restafval samengewerkt met de gemeenten Enschede en Oldenzaal. Het huidige afvalbrengpunt aan de Ravenhorsterweg voldoet niet meer aan de wetgeving. Dit afvalbrengpunt is al tientallen jaren in gebruik zonder bouwkundige vernieuwingen. In de huidige staat is het niet meer toekomstbestendig. Knelpunten zijn onder meer de trage doorstroming van bezoekers (vaak opstoppingen), het ontbreken van een weeginstallatie en beperkte inzamelvoorzieningen. Op de huidige locatie is te weinig ruimte om de noodzakelijke uitbreiding te realiseren om wel aan de eisen te kunnen voldoen. In de (nabije) toekomst zal deze situatie niet verbeteren.

Historie afvalbrengpunt
In juni 2020 heeft de gemeenteraad via een motie het college van B&W opdracht gegeven de mogelijkheden van het opwaarderen van het afvalbrengpunt aan de Ravenhorsterweg in Losser te onderzoeken. Sinds die tijd zijn er twee verkennende bijeenkomsten geweest. Ook zijn er een aantal verkennende onderzoeken, onder andere door Twente Milieu, naar de haalbaarheid van een volwaardig afvalbrengpunt op de huidige locatie uitgevoerd. Tot nu toe hebben de bijeenkomsten en onderzoeken nog niet tot besluitvorming geleid. In de Voorjaarsnota 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met een onderzoek naar de doorontwikkeling van het huidige afvalbrengpunt tot een “totaalconcept voor duurzaamheid en circulaire economie”. De afgelopen maanden zijn 3 scenario’s voor een toekomstbestendig afvalbrengpunt uitgewerkt. Bij deze uitwerking waren de gemeenten Enschede en Oldenzaal, kringloopbedrijf De Beurs, het Repaircafe en Olde Bolhaar Ecoservice betrokken. 

3 Scenario’s

  • Doorgaan op de huidige locatie
  • Nieuwe locatie : Er is geen alternatieve locatie beschikbaar.
  • Sluiting afvalbrengpunt is onwenselijk

Doorgaan op huidige locatie
Het terrein is te klein voor een volwaardig afvalbrengpunt. Het is wel voldoende groot voor een “Kringloopplein”. Het idee is dat inwoners op het Kringloopplein terecht kunnen met de grondstofstromen die nu al gratis gebracht kunnen worden. Denk hierbij aan oude elektrische apparaten, matrassen, piepschuim, oud papier en metaal. Door een samenwerking met kringloopbedrijf De Beurs is het ook mogelijk om kringloopgoederen te brengen.

Voor de betaalde stromen zoals restafval, puin, B en C hout gaat Losser een samenwerking met Twente Milieu en de gemeenten Enschede en Oldenzaal aan. Inwoners hebben op vertoon van de afvalpas toegang tot de afvalbengpunten Enschede Oost en Oldenzaal. Volgens het college liggen deze moderne afvalbrengpunten binnen een straal van 15 minuten rijden voor inwoners.

Voor het inleveren van grof tuinafval komt er een samenwerking met Olde Bolhaar Ecoservice op industrieterrein De Pol in Losser. Op vertoon van de afvalpas kunnen inwoners bij dit groenbrengpunt hun tuin- en snoei-afval brengen. Startdatum is 1 januari 2025.

Voor het innemen van kringloopgoederen gaat de gemeente samenwerken met kringloopbedrijf De Beurs. Op het kringloopplein komt een innamestraat voor spullen die hergebruikt kunnen worden, zoals meubels en speelgoed. 

Experiment met Afvalbalie in De Lutte en Beuningen
In de kernen De Lutte en Beuningen kunnen inwoners, in eerste instantie als een experiment, gebruik maken van de Afvalbalie van Twente Milieu. De Afvalbalie neemt, op vertoon van de afvalpas, gratis grondstofstromen in.

De gemeenteraad besluit
Zodra de gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel van het college, kan de gemeente starten met de ombouw van het afvalbrengpunt. Inwoners kunnen in elk geval al vanaf 1 januari 2025 gebruikmaken van het groenbrengpunt in Losser en van de afvalbrengpunten Enschede-Oost en Oldenzaal.

Het valt te bezien of de gemeenteraad hier voetstoots mee akkoord gaat. Lies ter Haar reageert op Facebook : “Ik dacht van niet!! Dit is NIET wat de raad gevraagd heeft en de fractie van BURGERFORUM zal hier NIET in meegaan. De geluiden zijn toch duidelijk genoeg geweest. Niet alleen de vorige vergadering, maar ook een paar jaar geleden. Dus dat moet anders”.

 

Theo Kip
AUTEUR

Theo Kip

Ik maak deel uit van de nieuwsredactie. Plaats persberichten en volg de gemeentepolitiek.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud