Spoed- en crisisdiensten Losser

Politie, brandweer, ambulance

Spoedlijn: 112

Het alarmnummer 112 is er voor spoedeisende hulp. Dus wanneer je leven in direct gevaar is. Bijvoorbeeld als je of iemand anders zwaar gewond is en dringend medische hulp nodig heeft. Of wanneer je getuige bent van een misdrijf.

Huisarts

Spoedpost Enschede: 088 555 11 88

Spoedpost Hengelo : 088 555 11 55
voor spoed in de avond/nacht  17:00-08:00 en in het weekend 24 uur bereikbaar

Indien om medische redenen wordt overwogen 112 te bellen, is het verstandig ook direct de huisarts te waarschuwen.

Meer info»


AED Hartdefibrillator

Informatie over AED’s: Sociale Kaart Losser – AED

Meer informatie over AED’s en burgerhulpverlening: Hartslag.nu


Crisisdienst Veilig Thuis Twente

Telefoon crisisdienst: 0800 – 2000 (voor spoed 24 uur per dag bereikbaar)

De crisisdienst van Bureau Jeugdzorg Overijssel en Steunpunt Huiselijk Geweld Twente is overgedragen aan Veilig Thuis Twente. Bij een spoedeisende situatie kan contact worden opgenomen met Veilig Thuis Twente. Kindermishandeling, ouderenmishandeling en huiselijk geweld.

Meer info»


Tandarts

Spoed Tandarts Losser | Bij nood, in het weekend & in de avond

053 792 00 40

Meer info»


Apotheek

Apotheek Enschede voor spoedgevallen: website
Centrum Apotheek Enschede heeft  voor spoedgevallen nachtdiensten: zie website.


Dierenambulance

Telefoon 06 – 53 74 76 78

Omdat de dierenambulance voornamelijk draait op vrijwilligers wordt er van ’s avonds 22:00 uur tot ’s ochtend 08:00 uur alleen in spoedgevallen gereden.

Red een dier: 144

Is een dier in nood of gewond, bel dan het meldnummer 144 Red een dier. Het meldnummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week, bereikbaar.

Meer info»

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud