Educatie

Het Kompas

Openbare Dalton basisschool.

Onze school is een openbare school. Wij leven samen in een maatschappij die ingewikkeld in elkaar zit en uiterst veelzijdig is. 

Wij zijn er verantwoordelijk voor dat we onze kinderen goed voorbereiden, zodat zij straks hun weg kunnen vinden in de veelheid van mogelijkheden.

Zodat zij zich als mens kunnen ontplooien en zich in die maatschappij een eigen plaats kunnen verwerven. 

Dat houdt in dat we de kinderen moeten leren kiezen, rekening houdend met alle positieve en negatieve zaken.

Met respect voor de overtuiging van anderen. Samen op weg naar een betere toekomst, samen bouwen aan een wereld waarin wederzijdse verdraagzaamheid en respect beter tot ontwikkeling kunnen komen. Een eerste logische stap hiertoe is de kinderen naar een school te sturen waar alle geloven, levensovertuigingen, rassen, seksen en culturen elkaar ontmoeten.

En uit die ontmoeting van en over elkaar leren. Zo’n school is “Het Kompas”, een openbare school.

Bovenstaande betekent dat alle leerlingen, die in aanmerking komen voor een school voor primair onderwijs, worden toegelaten, zonder onderscheid naar godsdienst, politieke overtuiging, ras, nationaliteit, financiële mogelijkheden enz. We geven gelegenheid tot het volgen van godsdienst- en/of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs in de groepen 7 en 8.

Het bevoegd gezag stelt hier middelen voor ter beschikking indien zich hier minimaal 15 kinderen voor aanmelden.

Ook het volgen van de voorbereiding op de eerste Communie behoort tot de mogelijkheden

Adres: 
Schoolstraat 23 7586 AR Overdinkel Overijssel
Telefoon: 
053-5362333
E-mail: 
info@obshetkompas
Website: 
http://www.obshetkompas.nl