nieuws

20 november 2021, 11:00

Dit jaar reikt de gemeente Losser voor de vijfde keer de Vrijwilligersprijs uit. Met de Vrijwilligersprijs spreekt de gemeente haar waardering uit voor alle vrijwilligers én voor die ene vrijwilliger en vrijwilligersorganisatie in het bijzonder. De prijs is opgedeeld in twee categorieën: De Vrijwilliger van het jaar en De Vrijwilligersorganisatie van het jaar. Tot en met uiterlijk 15 december a.s. kunt u een vrijwilliger of organisatie nomineren.

20 november 2021, 09:00

Inwoners van de gemeente Losser die ondersteuning ontvangen op het gebied van werk, inkomen, jeugd en zorg zijn hier heel tevreden over. Zij kunnen goed hun verhaal kwijt en de verkregen hulp is goed afgestemd op hun persoonlijke behoefte. Het belangrijkste is dat zij aangeven positieve effecten van de ondersteuning te ervaren, waardoor het beter met hen gaat thuis, op school of op het werk. Dat blijkt uit het onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren.

19 november 2021, 17:00

Tourist info De Lutte-Losser is volop in ontwikkeling en daar hoort een nieuw jasje bij. Daarom lanceert de organisatie met trots een nieuw logo. De kleuren van het nieuwe logo sluiten aan bij de huisstijl van de Tourist info (de fysieke locaties).

19 november 2021, 15:00

Heel december staan in alle supermarkten in de gemeente Losser inzameldozen voor Douwe Egberts spaarpunten.

19 november 2021, 13:00

In opdracht van het college is een speelruimteplan opgesteld voor de gemeente Losser. Het speelruimteplan is de visie van de gemeente op de speelruimte voor de komende jaren. Doel van het plan is een goede verdeling van de speelruimte voor kinderen en jongeren over alle doelgroepen en buurten, met daarbij een afgewogen en gevarieerd speelaanbod. In het speelruimteplan wordt rekening gehouden met het feit dat kinderen overal in de buitenruimte kunnen spelen.

19 november 2021, 11:00

Heeft u het gevoel dat er iets niet klopt? Bijvoorbeeld een winkel waar nooit klanten zijn, een hennepgeur bij een loods. Wordt u benaderd om uw schuur te verhuren en is het aanbod te mooi om waar te zijn? Of is er sprake van overlast in uw buurt en vermoedt u dat er drugs gedeald wordt?

Meld dit dan. Melden kan ook anoniem. Hoe meer meldingen er zijn, hoe beter het aangepakt kan worden.

19 november 2021, 09:00

De winkel Het Zentrum en de geneeskundige praktijken Mahar van Brigitte Berkhout en Energy & Stones van Bernadette Klumper in de Brinkstraat zijn verhuisd van Brinkstraata 28 naar het naastgelegen pand op nummer 30 waar ook de creatieve (handwerk)winkel 2BLeaf is gevestigd. De zaken gaan op nummer 30 op twee verdiepingen gezamenlijk verder.

18 november 2021, 19:09

In het nationaal jaar van de vrijwilliger reikt de provincie Overijssel 100 prijzen uit aan mensen, die zich vrijwillig hebben ingezet in de provincie. Want mensen die voor anderen en hun omgeving zorgen, zonder daarvoor betaald te krijgen, verdienen daar alle waardering voor.

18 november 2021, 17:00

Na een intensief ontwerp- en participatietraject en de presentatie op de informatieavond op 25 oktober jl. geeft het college de ontwerpvisie centrumplein De Lutte vanaf donderdag 25 november aanstaande vrij voor inspraak. Tot en met 5 januari 2022 kunnen reacties op de ontwerpvisie worden ingediend. Na afronding van dit inspraaktraject en de verwerking van de reacties zal de gemeenteraad de visie bespreken en vaststellen.

18 november 2021, 15:00

Op dinsdagavond 30 november om 19:30 uur organiseert Fundament een online bijeenkomst over het thema jonge mantelzorg.

18 november 2021, 13:00

In goed overleg hebben Sportclub Overdinkel en hoofdtrainer, maar bovenal clubman, Tim Meijerink besloten de samenwerking in deze hoedanigheid na dit seizoen te beëindigen.

18 november 2021, 11:00

De Sint is druk. Hij gaat met zijn pieten alle kinderen langs om ze te verrassen. En de Sint moet ook wel eens rusten. Daarvoor heeft men op Oldenhove iets op gevonden. De bungalow in de tuin van Oldenhove is tijdelijk ingericht als slaapplaat voor Sinterklaas. En hier is Sinterklaas heel blij mee. Na de intocht afgelopen zaterdag heeft hij al even een kijkje genomen in de bungalow.

18 november 2021, 09:00

Ruben van der Kaap, Geestelijk Verzorger in Losser bij zorggroep Sint Maarten, zoekt vrijwilligers die zondagmorgen bewoners kunnen ophalen voor de kerkdienst en na afloop weer terug te brengen.

17 november 2021, 19:20

Het Weekoverzicht van Losser (week 45) door RTV-Losser. Dit weekjournaal van RTV-Losser & HalloLosser wordt woensdagavond ook uitgezonden op Twente TV.

Weekoverzicht:  RTV-Losser             18 – 20 - 22 uur

17 november 2021, 13:00

Het college van Losser gaat, in nauwe samenwerking met kerkbesturen en andere betrokkenen, een visie opstellen voor de toekomst van de kerkgebouwen in de gemeente Losser.

17 november 2021, 09:00

Het college heeft besloten om de voorgenomen tariefstijging rioolheffing voor 2022 te beperken tot 5,2%. In eerste instantie zouden de rioolrechten met 11,5 % stijgen. De motie van Burgerforum, bij behandeling van de begroting 2022, om de stijging van de rioolheffing te beperken tot 5,2 % is door de gemeenteraad raadsbreed aangenomen

16 november 2021, 15:00

Als u intensief en langere tijd voor een naaste zorgt bent u mantelzorger. De gemeente Losser vindt mantelzorg belangrijk en wil mantelzorgers graag bedanken voor hun inzet. Daarom kunnen er ook in 2021 weer nieuwe mantelzorgers worden aangemeld voor de jaarlijkse Mantelzorgwaardering. Met dit financiële extraatje waardeert de gemeente Losser de inzet van mantelzorgers in de gemeente.

16 november 2021, 14:55

Gerrit Jan Kok uit Enschede is vandaag aangesteld als waarnemend burgemeester van de gemeente Losser. Hij is hiervoor beëdigd op het provinciehuis in Zwolle.

16 november 2021, 13:00

Ditsmie organiseert 21 november weer een Lifestyle&Curiosa markt op Erve Kraesgenberg, Bookholtlaan 25, Losser. De markten op 12 september en 10 oktober waren een groot succes. Prachtig weer en veel bezoekers. 

16 november 2021, 00:06

De lang verwachte première van de Losserse oorlogsfilm “Hongertocht 1945”, is vanwege diverse corona gerelateerde omstandigheden opnieuw uitgesteld.

Pagina's