nieuws

20 juni 2021, 08:58

Judo moet beschikbaar zijn voor iedereen. Daarom heeft de Losserse vereniging een aanvraag gedaan voor een bijdrage uit het stimuleringsbudget Inclusief Sporten. De bijdrage is inmiddels toegezegd en daarmee kan Judo Losser twee speerpunten verder gaan uitwerken.

19 juni 2021, 21:46

“Hoe kunnen wij mensen die zorgen voor een partner of een kind zo goed mogelijk ondersteunen? Om die vraag te beantwoorden, hebben we vorig jaar op verzoek van de raad een onderzoek gehouden onder mantelzorgers”, aldus wethouder Anja Prins. De resultaten van dit mantelzorgonderzoek hebben geleid tot een uitvoeringsplan met verschillende activiteiten. 

17 juni 2021, 09:42

Zes jongeren van het Carmelcollege Losser hebben een werkcontract getekend om een klus te klaren. De klus bestaat uit het repeteren en het geven van een concert.

16 juni 2021, 15:00

Schatkamer Promotie/Tourist info De Lutte-Losser heeft een nieuwe promotiefilm voor Losser gemaakt. Toeristen van harte welkom in “De Schatkamer van Twente”. De video kunt u bekijken onderaan dit artikel.

16 juni 2021, 13:35

Een gemeente heeft een breed dienstenpakket. Van de uitgifte van paspoorten en rijbewijzen, tot het verlenen van een bouwvergunning, maar ook de bestrijding van de eikenprocessierups en het beheer van groen, straten en pleinen. De gemeente Losser wil graag weten wat zij nu en in de toekomst in haar dienstverlening kan verbeteren. Inwoners en ondernemers kunnen van 14 t/m 28 juni een vragenlijst invullen.

16 juni 2021, 13:00

De finales van de Grote Losserse Verkeersquiz 2021, voor basisschoolleerlingen uit groep 6, vonden maandagmorgen op een bijzondere manier plaats. Pascal Tan – bekend van tv-programma’s als het Klokhuis en Checkpoint – presenteerde de quiz, maar dit keer waren de klassen aanwezig via speciale livestreams. Basisschool De Martinus won en mag door naar de Overijsselse finale.

16 juni 2021, 11:00

Kom naar de spelweek en beleef een week boordevol activiteiten.

16 juni 2021, 09:00

Zaterdag 19 juni is de eerste nationale BoekStartdag in de Bibliotheek Losser. De allerjongste bezoekers en hun (groot)ouders krijgen deze dag een extra hartelijk welkom van de medewerkers.

15 juni 2021, 19:51

Miriam Breed is gehuldigd met een eremedaille St Gregorius van het aartsbisdom Utrecht voor het jaren inzetten van het kinderkoor kids of music. Afgelopen zaterdag heeft het slotakkoord geklonken voor het kinderkoor kids of music uit Overdinkel.

15 juni 2021, 19:10

Op woensdag 16 Juni zal er weer oud-papier worden opgehaald door KBS Veldzijde en de Verrekijker. Graag uw papier op tijd en goed verpakt aan de straat zetten.

13 juni 2021, 19:31

Het weekoverzicht met nieuws uit week 23 door RTV-Losser.

13 juni 2021, 19:25

Het weekoverzicht met nieuws voor de jeugd uit week 23 door RTV-Losser

12 juni 2021, 19:22

Ben je tussen de 10 en 20 jaar? Wil je aan je conditie werken, de hardlooptechniek onder de knie krijgen, en dat alles in een gezellige groep? Meld je dan aan.

11 juni 2021, 20:03

Tijdens de algemene ledenvergadering 2021 van Judo Losser nam Iris Nijmeijer (op foto rechts) de voorzittershamer over van Michiel Vreriks (op foto links) . Na 10 jaar voorzitterschap doet Vreriks een stapje terug. Hij blijft als algemeen lid deel uitmaken van het bestuur. Iris Nijmeijer was al bestuurslid en gaat nu als voorzitter sturing geven aan de Losserse club.

11 juni 2021, 13:00

KVV Losser laat zien blijvend te investeren in de jongste voetbaljeugd, door het huidige kunstgrasveld voor de mini’s te vervangen. Na jaren van trouwe dienst, is deze week het oude veld vervangen voor een state-of-the art veld, een GreenFields Slide Max Pro non fill. Dit veld, dat geen korrels bevat, voldoet daarmee aan de strengste eisen die de overheid hieraan stelt.

11 juni 2021, 11:00

Ook in 2021 stelt gemeente Losser geld beschikbaar voor activiteiten en initiatieven van inwoners, verenigingen en andere partijen (rechtspersonen) die de leefbaarheid van de gemeenschap bevorderen. 

11 juni 2021, 09:00

In de week van 14 juni en 21 juni worden op 3 plekken in Losser reparaties aan het riool uitgevoerd door de Twentse Weg- en Waterbouw. Gedurende deze werkzaamheden wordt de rijbaan voor doorgaand verkeer afgesloten. Aanwonenden blijven bereikbaar.

10 juni 2021, 19:00

De gezamenlijke voetbalacademie van FC Twente/Heracles en KVV Losser hebben 4 juni jongstleden een samenwerkingsovereenkomst getekend in het kader van het nieuwe regioplan van de voetbalacademie.

10 juni 2021, 16:17

Na een aantal mooie jaren in ’t Lossers hoes heeft de Tourist info, in goed overleg met de gemeente Losser, besloten om te gaan verhuizen.

10 juni 2021, 15:00

Vanaf maandag 21 juni starten de werkzaamheden in de Kosterstraat. Deze straat, achter de Coop in Losser, krijgt een nieuwe inrichting en is tijdens de werkzaamheden niet bereikbaar. De kruising Braakstraat met Kosterstraat blijft wel vrij voor doorgaand verkeer. De werkzaamheden duren tot de bouwvak die op maandag 26 juli begint. 

Pagina's