Stimuleren leesvaardigheid één van de speerpunten onderwijs in Losser

Dinsdag ondertekenden wethouder Jan Engels, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties in de gemeente Losser de ‘Lokale Samenwerkingsagenda onderwijs (LSA) 2023-2029’. Hiermee zetten ze samen de ambities voor het onderwijs voor de komende jaren in gang. Jaarlijks bepalen ze in een uitvoeringsagenda waar ze dat jaar extra aandacht aan besteden. Dit jaar ligt de focus onder andere op het verbeteren van de overgang van kinderopvang naar basisschool en van basisschool naar middelbare school. Daarnaast werken ze aan het realiseren van een bibliotheek alle scholen. 

Verbeteren leesvaardigheid 
De bibliotheek op school brengt boeken en lezen letterlijk dichterbij de kinderen. Wethouder Jan Engels benadrukt het belang van leesvaardigheid voor hun ontwikkeling: “Door kinderen heel makkelijk toegang te bieden tot boeken op school, stimuleren we niet alleen het lezen zelf, maar ondersteunen we ook hun ontwikkeling op tal van vlakken, zoals woordenschat, schrijfvaardigheid en de algemene ontwikkeling. We zijn trots op de reeds gerealiseerde bibliotheken op een aantal scholen in onze gemeente. Dit jaar zetten we ons in om de bibliotheek op school op ál onze scholen beschikbaar te maken. Zo brengen we boeken letterlijk dichtbij onze scholieren en kunnen zij het plezier van lezen ontdekken.”

Overgang van kinderopvang naar basisschool 
Dit jaar richten ze zich op het verbeteren van de ‘doorgaande leerlijnen’, met speciale aandacht voor de soepele overgang van kinderopvang naar basisschool en van basisschool naar middelbare school. Wethouder Engels legt uit: “We zullen bijvoorbeeld alle ouders van kinderen tussen 2 en 3 jaar informeren met een brief dat zij hun kind op tijd aanmelden bij een basisschool. Dit wordt soms over het hoofd gezien, wat kan leiden tot vertraging in de inschrijving. Daarnaast introduceren we driehoeksgesprekken, waarbij ouders nog meer betrokken worden bij de overdracht van de opvang naar de basisschool.”

Geplaatst in: Gemeente, Nieuws
Hallo Losser - Alles van, voor en over Gemeente Losser
AUTEUR

Nieuwsredactie Hallo Losser

Hallo Losser wordt actueel gehouden door een groot aantal vrijwilligers. Wij geloven dat de Gemeente Losser vitaal en energiek blijft als we weten wat er speelt in de dorpen en als kleurrijke inwoners van onze gemeente een plek hebben om hun verhaal te vertellen.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud