Losser sluit het jaar 2023 af met een positief resultaat

Het college van Losser heeft de jaarstukken over het jaar 2023 gepresenteerd. Financieel gezien heeft de gemeente Losser het in 2023 prima gedaan. De jaarrekening 2023 sluit met een positief resultaat van € 880.075. De ratio van het weerstandsvermogen komt eind 2023 uit op 10,7. Dit is ruim boven de met de raad afgesproken bandbreedte van 1,4 tot 2,0. Daarmee blijft de financiële positie van de gemeente Losser op dit moment robuust. Voor een bedrag van € 878.400 van het jaarresultaat stelt het college de raad een specifieke bestemming voor.

Positief resultaat door meevaller
In de begroting 2023 werd een nadelig saldo voorzien van € 558.000. In de Tussentijdse rapportage 2023 werd uitgegaan van een positief saldo van € 554.000. De meevaller in de uitkering uit het gemeentefonds van €1.191.000 is pas in de decembercirculaire 2023 meegedeeld. 

Besteding positief resultaat
Wethouder Oosterbroek: “Van de € 880.075 die we over het jaar 2023 hebben overgehouden, hebben we voor een bedrag van € 878.400 een specifieke bestemming in gedachten. Het grootste deel van het positieve resultaat is bestemd voor nog uit te keren energietoeslag. Een aantal posten gaat naar activiteiten die gestart zijn in het jaar 2023 en in 2024 worden vervolgd. Een voorbeeld hiervan is het opstellen van het mobiliteitsplan. Het bijbehorende budget gaat mee naar het lopende begrotingsjaar. Een klein resterend bedrag tenslotte van € 1.675 voegen we toe aan onze risicoreserve.”

De jaarrekening en het jaarverslag 2023 worden volgens planning op 27 juni en 2 juli besproken in de gemeenteraad. Besluitvorming door de raad vindt plaats op 9 juli aanstaande.

 

Geplaatst in: Gemeente, Nieuws
Theo Kip
AUTEUR

Theo Kip

Ik maak deel uit van de nieuwsredactie. Plaats persberichten en volg de gemeentepolitiek.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud