Kroniek van een dorpshart: Hoe De Lutte een nieuw centrum kreeg

De Lutte kroniek van een dorpshart

De dorpskern van De Lutte ging het afgelopen jaar helemaal op de schop. De ingrijpende herinrichting en vernieuwing was voor een aantal dorpsbewoners aanleiding om de geschiedenis vast te leggen van de gebouwen, hun functies en bewoners. Samen waren én zijn deze beeld- en sfeerbepalend voor het centrum van het dorp.

De verhalen gaan ongeveer terug tot het midden van de jaren veertig van de vorige eeuw, zo rond het einde van de Tweede Wereldoorlog, zijn gebundeld in een boekje en uitgebracht onder de naam “Kroniek van een dorpshart, hoe De Lutte een nieuw centrum kreeg”. De uitgave geeft een mooi tijdsbeeld van de ontwikkeling van de dorpskern. Hoe de schaarse bebouwing van school, kerk en kroeg zich in pakweg 80 jaar gestaag uitbreidde en veranderde in de huidige vorm, functies en het gebruik. Hoe ondernemers er neerstreken, er hun nering hadden, weer verdwenen of zich gingen richten op andere activiteiten. Maar ook de prominente aanwezigheid van de school, de kerk en hun historie staat opgetekend in het boekje.

De kroniek is samengesteld door de Luttenaren Tonnie Bekke, Jos Senger, Stephan Scheper en Harry Nijhuis. Zij hopen een boekje te hebben gemaakt dat hun dorpsgenoten waardevol vinden om te bewaren. Het eerste exemplaar is overhandigd aan burgemeester Gerrit-Jan Kok van de gemeente Losser. Kroniek van een dorpshart wordt in De Lutte van huis tot huis verspreid in aanloop naar het feestelijke programma rond de opening van het nieuwe dorpshart in het weekeinde van 22 en 23 juni aanstaande.

Hallo Losser - Alles van, voor en over Gemeente Losser
AUTEUR

Nieuwsredactie Hallo Losser

Hallo Losser wordt actueel gehouden door een groot aantal vrijwilligers. Wij geloven dat de Gemeente Losser vitaal en energiek blijft als we weten wat er speelt in de dorpen en als kleurrijke inwoners van onze gemeente een plek hebben om hun verhaal te vertellen.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud