Provincie Overijssel geeft Losser groen licht in Interbestuurlijk Toezicht

Provincie Overijssel geeft Losser groen licht in Interbestuurlijk Toezicht

De provincie Overijssel houdt toezicht op de manier waarop gemeenten in Overijssel hun taken uitvoeren; dat heet het Interbestuurlijk Toezicht (IBT). De gemeente Losser scoort hier wederom ‘groen’. Dit betekent dat de gemeente Losser de zaken bij de beoordeelde domeinen op orde heeft. 

 

De provincie houdt hierbij toezicht op zes domeinen bij gemeenten: financiën, Wet ruimtelijke ordening (Wro), Informatie en archiefbeheer, Huisvesting van statushouders,  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo – vergunningverlening / handhaving) en Erfgoed. Het resultaat van dit toezicht wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van het ‘verkeerslichtmodel’ (groen, oranje of rood). De provincie kent voor het totaalbeeld en voor de afzonderlijke domeinen van een gemeente een kleur toe.

Er zijn vijf domeinen die in Losser groen kleuren. Alleen het domein Informatie- en Archiefbeheer krijgt de score oranje. Het informatie- en archiefbeheer is grotendeels op orde, maar eerder gesignaleerde verbeterpunten moeten nog worden uitgevoerd. Aan deze aandachtspunten wordt gewerkt.

Op het gebied van de huisvesting van statushouders geeft de provincie de gemeente Losser een compliment voor de getoonde inzet. In totaal zijn 23 statushouders extra gehuisvest waarmee de gemeente voorloopt op de taakstelling voor 2023.

Auteur: Nieuwsredactie Hallo Losser
Geplaatst in: Archief, Gemeente, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud