Opvang vluchtelingen in Losser

Opvang vluchtelingen in Losser

B&W heeft deze week de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken van de opvang van vluchtelingen in Losser. 

Instroom vluchtelingen neemt toe

Het aantal vluchtelingen in ons land neemt verder toe. Daardoor wordt van gemeenten gevraagd meer opvangplekken te realiseren. Gemeenten zijn wettelijk verplicht het aantal toegewezen statushouders te huisvesten. Het realiseren van opvangplekken voor asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen is nu nog vrijblijvend. Als de Spreidingswet aangenomen wordt, is ook het huisvesten van asielzoekers een wettelijk verplichte opgave voor gemeenten. Totdat Spreidingswet van kracht wordt, maken gemeenten onderling vrijwillig afspraken over het aantal opvangplekken in de Twentse Regietafel Asiel (TRA). 

Oekraïense vluchtelingen

De oorlog in Oekraïne duurt langer dan verwacht en het eind is nog niet in zicht. Het aantal Oekraïense vluchtelingen loopt nog steeds langzaam op, en langduriger verblijf stelt andere eisen aan verblijfslocaties. Losser zou 147 opvangplekken moeten hebben en heeft er nu 101. Voormalig hotel Marktzicht in Losser en hotel De Grote Zwaan in de Lutte blijven gebruikt worden voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen. Hotelaccommodaties zijn echter minder geschikt voor opvang voor langere tijd. Daarom wordt nu gezocht naar opvanglocaties die geschikt zijn voor een langduriger verblijf. 

Asielzoekers

Op dit moment is het aantal geplande en gerealiseerde opvangplekken voor asielzoekers in de regio Twente voldoende. De verwachting is dat de behoefte aan het aantal opvangplekken voor asielzoekers verder zal stijgen, doordat de instroom weinig daalt en het de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) niet lukt de achterstanden in het afhandelen van dossiers weg te werken. Daarnaast lukt het niet alle gemeenten voldoende woningen voor statushouders te realiseren, waardoor asielzoekers langer in een asielzoekerscentrum (AZC) verblijven. De gemeente Losser is één van de vier Twentse gemeenten die op dit moment nog geen opvanglocaties voor asielzoekers heeft. Op basis van de provinciale opgave zou onze gemeente 80 opvangplekken voor asielzoekers moeten realiseren, waarvan 5 plekken voor alleengaande minderjarige vreemdelingen (amv-ers). De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om opvang voor deze doelgroep te realiseren. 

Statushouders en woningvoorraad

Tot nu toe lukt het de taakstelling voor het huisvesten van statushouders te realiseren. Het afgelopen half jaar levert het Centraal Orgaan Asielzoekers weinig statushouders aan. De taakstelling is daarom naar beneden bijgesteld naar 23 voor de tweede helft van dit jaar en 24 in de eerste helft van 2024. De gemeente Losser heeft de taakstelling voor de tweede helft 2023 gerealiseerd.

De Rijksoverheid doet al geruime tijd een beroep op gemeenten om statushouders versneld te huisvesten. Dat ontlast de druk op asielzoekerscentra en maakt het mogelijk dat statushouders eerder starten met hun inburgeringstraject. Daarom heeft de gemeente Losser vorig jaar een tijdelijke voorziening gecreëerd om 25 statushouders te kunnen huisvesten in hotel De grote zwaan. Het college besluit binnenkort of deze voorziening wordt voortgezet. 

 

Auteur: Theo Kip
Geplaatst in: Archief, Gemeente, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud