Nieuwe financiële impuls voor steenfabriek de Werklust

Nieuwe financiële impuls voor steenfabriek de Werklust

Steenfabriek de Werklust is in 2017 door Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Cultureel Erfgoed (BOEi) gekocht van de gemeente Losser. BOEi wil nu een deel van het terrein verhuren aan en geschikt maken voor een bierbrouwerij. Ook zijn er plannen om op deze plek samen te werken met Landschap Overijssel. BOEi heeft aan de gemeente gevraagd om financiële ondersteuning te geven om de herbestemming mogelijk te maken. Het college wil meewerken en vraagt de gemeenteraad om hiermee in te stemmen.

B&W gaat de gemeenteraad op 28 maart vragen in te stemmen met financiële ondersteuning van BOEi ten behoeve van (achterstallig) onderhoud, restauratie, verduurzaming en herbestemming van steenfabriek de Werklust door middel van een eenmalige bijdrage ter hoogte van de daadwerkelijke en inzichtelijk gemaakte kosten van maximaal € 200.000; 

Wethouder Jimme Nordkamp: “De steenfabriek is een uniek Rijksmonument en van grote waarde voor Losser. Door een deel van het terrein te verhuren, kan BOEi voor een gezonde exploitatie zorgen. De herbestemming vraagt om een aantal aanpassingen om het terrein geschikt te maken en te verduurzamen. Ook is onderhoud en restauratie nodig. Investeren in een gezonde exploitatie van het complex, met respect voor de cultuurhistorie, betekent behoud van dit erfgoed voor de toekomst. Bovendien biedt de herontwikkeling mogelijkheden voor onze vrijetijdseconomie en onze profilering als ‘Schatkamer van Twente’. In ons coalitieprogramma benoemen we de steenfabriek specifiek, als een van de kenmerkende elementen die in onze gemeente bijdragen aan de toeristische aantrekkelijkheid. Als college zijn we dan ook blij met de voorgestelde ontwikkelingen. Daarom verzoeken we de gemeenteraad in te stemmen met de gevraagde financiële steun.”

BOEi heeft een ontwerpplan opgesteld, waarover de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Monumentencommissie advies geven. Wanneer dit advies positief uitvalt en de gemeenteraad op 28 maart akkoord gaat met de gevraagde financiële steun, kunnen de verdere planvorming en uitvoering in gang worden gezet.

Auteur: Nieuwsredactie Hallo Losser
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud