Lossers Kunstcollectief restaureert seinlampen

Lossers Kunstcollectief restaureert seinlampen

Het Museum Buurtspoorweg Haaksbergen heeft Rob Melchers van het Lossers Kunstcollectief (LKC) benaderd met het verzoek enkele seinlampen die naast het spoor staan te restaureren. Het Lossers Kunstcollectief zit al jaren in de voormalige basisschool De Marke, maar de huur is per 1 november 2023 opgezegd. Zij zijn naarstig op zoek naar ander onderdak en de gemeente biedt tot heden geen oplossing.

Seinlampen

Het LKC heeft een groep van 8 mensen die zich bezig houdt met het vervaardigen van glas in lood. Een kleurrijke kunstzinnige bezigheid waardoor prachtige raamhangers en dergelijke ontstaan. Het Museum Buurtspoorweg Haaksbergen is dit ter ore gekomen en heeft Rob Melchers van deze groep benaderd met het verzoek enkele seinlampen die naast het spoor staan te restaureren. Rob heeft deze klus, samen met Klaas Vriezema, op zich genomen. De lampen worden voorzien van nieuw lood en het glas wordt vervangen waar dat nodig is. Alles tegen kostprijs. Zo’n opdracht laat duidelijk zien hoe nuttig en eervol ook het verenigingsleven met ervaring uit vroeger tijden kan zijn in een gemeente. Maar daar heb je naast enthousiaste mensen ook wel geschikte ruimtes voor nodig en daar zit momenteel nog een groot probleem in Losser.

Zorgen over de ruimte waarin de leden van LKC werken

Hans Scholte in ’t Hoff, voorzitter van LKC, spreekt zijn zorgen uit over het voortbestaan van LKC. Hij zegt hier het volgende over: “Het Lossers kunstcollectief bestaat ruim 40 jaar. Inmiddels hebben we ruim 80 leden. Leden die de gelegenheid hebben om in onze ruimte hun hobby te beoefenen. Alleen of in gezelschap, al naar gelang de behoefte. Velerlei kunstvormen worden beoefend, waaronder glas in lood, schilderen, etsen, modeltekenen, keramiek en andere vormen van kunst. Wij stellen ons ten doel, het bevorderen van een gunstig kunstklimaat in de gemeente Losser en het scheppen van mogelijkheden tot zowel het beoefenen van beeldende kunst, het kennisnemen van uitingen van beeldende kunst en het creëren van een ontmoetingspunt. Helaas is ons de huur opgezegd en hebben we met ingang van 31 oktober geen ruimte meer. Het bestuur is dus naarstig op zoek. We hebben alle verantwoordelijke personen in de gemeente aangesproken, ook alle wethouders. Tot op heden echter niets van hen vernomen. De tijd dringt. Uit de pers heb ik vernomen dat de Gemeenteraad Losser voor cultuur in de voormalige Aloysiusschool gaat. Daar zou een mooie plek voor ons gerealiseerd kunnen worden. We hebben graag drie ruimtes en een ruimte voor een oven. En nogmaals, we zijn meer dan een aantal mensen die hun hobby uitoefenen. We zijn ook een opvang voor mensen die dat door een lichamelijk of geestelijk gebrek niet meer zelfstandig kunnen.”

Reactie gemeente Losser

De gemeente Losser reageert hierop, bij monde van wethouder Marian Oosterbroek, als volgt: “We kennen de huisvestingsvraag van het Lossers Kunstcollectief. We hebben met hen om tafel gezeten en gesproken over een mogelijke plek in de Aloysiusschool en wat hun wensen zijn. Zij zijn inderdaad één van de kandidaten om daar onderdak te vinden. Dat moet qua ruimtevraag en huurvoorwaarden dan wel gaan passen. Het college informeert de raad binnenkort over de stand van zaken en het proces omtrent de uitwerking van de gekozen voorkeursvariant Aloysiuslocatie. Hier ligt namelijk een zorgvuldig proces aan ten grondslag, waarbij nog een aantal belangrijke stappen moeten worden genomen voordat de gemeenteraad een besluit kan nemen. Gezien de noodzakelijke doorlooptijd van dit proces betekent dit ook dat, alleen al qua tijdsplanning, het niet gaat lukken om vanaf 1 november aanstaande ruimtes in de Aloysiusschool te verhuren aan het LKC. In een gesprek met het LKC in 2022 is het stappenplan en het tijdsplan met hen gedeeld.

Auteur: Sietse Smit
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud