Hoe staat het met het herstel van de Dorpsbleek?

Hoe staat het met het herstel van de Dorpsbleek?

Op 24 september schreef Hallo Losser over het project “Beken en Bleken van Losser”. De renovatie van de Dorpsbleek wordt gecombineerd met het toepassen van aquathermie bij zwembad Brilmansdennen. In dit artikel worden de deelprojecten vermeld en waar mogelijk een planning. Op zaterdag 25 maart organiseert de gemeente een Publieksdag over de Beken en Bleken. Nadere info hierover wordt binnenkort gepubliceerd.

Aquathermie bij zwembad Brilmansdennen

Het gezuiverde water van de waterzuivering wordt nu direct naar de Dinkel afgevoerd. De warmte van dit water gaat nu gebruikt worden om het water in het zwembad te verwarmen. Door een warmtewisselaar wordt ongeveer 5 graden warmte aan het water onttrokken voor verwarming van het zwembadwater. Het water zelf wordt niet gebruikt in het zwembad.

Herstel Dorpsbleek

Het water dat gebruikt is voor verwarming van Brilmansdennen wordt eerst gezuiverd door een helofytenfilter om blauwalg te voorkomen. Hierna wordt het water “geloosd” op de Dorpsbleek. Zoals het er nu uitziet gaat dit om 40 m3 per uur (11 liter per seconde). Hierdoor zal de Dorpsbleek niet meer droogvallen. Het overtollige water gaat van de Dorpsbleek naar de wadi die langs “Wonen aan de Dinkel” loopt en komt vervolgens in de Dinkel.

Bouwteam Renovatie Dorpsbleek

Een aantal deelprojecten worden we momenteel uitgewerkt in het bouwteam Renovatie Dorpsbleek. Dit team bestaat uit medewerkers van gemeente Losser, aannemer NTP Enschede, Waterschap Vechtstromen en Odin Landschapsontwerpers.

Project : Warm, gezuiverd afvalwater gebruiken voor de verwarming van zwembad Brilmansdennen 

Met het waterschap Vechtstromen is de gemeente in gesprek om het warmere gezuiverde afvalwater bij de Rioolwaterzuivering (RWZI) Losser op te pakken en via een speciale pijpleiding naar het zwembad te leiden. Dankzij het temperatuurverschil van het water kan hiermee het zwembad Brilmansdennen van energie voorzien worden. Een klein deel van de nieuwe benodigde pijpleiding ligt al in de nieuwe woonwijk ‘Wonen aan het Dinkeldal’. Deze leiding wordt vanaf het eind van de Tuinstraat naar het zwembad, onder Erve Kraesgenberg door aangelegd.

Project Tuinstraat

Het ontwerp van de geplande reconstructie aan de Tuinstraat is gereed. Eind maart 2023 wordt gestart met de werkzaamheden. In april beginnen de nutsbedrijven met het vervangen van kabels en leidingen. Het bouwteam maakt een persing voor de aquathermieleidingen vanaf het eind van de Tuinstraat naar het zwembad, onder Erve Kraesgenberg door. Na afronding van de werkzaamheden door de nutsbedrijven wordt in de Tuinstraat een gescheiden riool en de aan- en afvoerleidingen voor de aquathermie aangelegd. Als dit gedaan is, wordt we de Tuinstraat opnieuw ingericht met nieuwe bestrating, groen en openbare verlichting. Als alles volgens planning verloopt zijn de werkzaamheden voor de bouwvak afgerond.

Project Dorpsbleek

Het ontwerp van het opknappen van het rijksmonument de Dorpsbleek zit nog in de onderzoek- en ontwerpfase. Samen met de Historische Kring Losser, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), de bewoner van het bleekwachtershuisje en het Oversticht wordt een ontwerp gemaakt. De gemeente bespreekt dit ontwerp onder meer met inwoners, omwonenden, de Dorpsraad, CML en met andere stakeholders. Het uiteindelijke schetsontwerp wordt voorgelegd aan de gemeentelijke monumentencommissie.

Als er een gedragen ontwerp is wordt er een omgevingsvergunning aangevraagd. Alles is erop gericht om in de zomer tot een goedgekeurd definitief ontwerp te komen. De gemeente streeft ernaar om de daadwerkelijke uitvoering van de herinrichting van de Bleek in de nazomer (september-oktober 2023) uit te voeren.

Project Nieuw fietspad

De gemeente legt een vrij liggend fietspad naast de Ravenhorsterweg vanaf het Welppad aan, langs de waterzuivering tot aan het pad bij de nieuwe woonwijk. De gemeente verwacht na de zomer met deze werkzaamheden te starten.

Auteur: Theo Kip
Geplaatst in: Archief, Gemeente, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud