Grijze bak weg en restafval wegbrengen?

Grijze bak weg en restafval wegbrengen?

Op 1 januari 2018 heeft Losser DIFTAR ingevoerd met als doel restafval verminderen, afvalscheiding te stimuleren en betalen naar hoeveelheid afval. De hoeveelheid restafval was in 2202 ongeveer 82 kilo per inwoner. Daarmee is de doelstelling uit 2017 behaald. De nieuwe ambitie is 50 kilo per inwoner in 2030. Op basis van een evaluatie van Twente Milieu stelt B&W stelt voor nieuwe stappen te zetten :  GFE (Groente, Fruit en Etensresten) cocons bij hoogbouw en “Omgekeerd inzamelen” invoeren..

Omgekeerd inzamelen: “minder ophalen meer brengen”

In 2022 kostte het legen van een kleine grijze bak 140 L € 4,93 en een grote grijze bak 240L € 8,45. Restafval storten in een verzamelcontainer € 1,06 voor 30 L. Het tarief is per 10L is € 0,35. Bij de methode “Omgekeerd inzamelen” wordt het aan de straat zetten van een grijze bak beduidend duurder dan het wegbrengen van het restafval naar de verzamelcontainer. Bij de invoering van “Omgekeerd inzamelen” is het natuurlijk noodzakelijk veel meer restafval verzamelcontainers te plaatsen.

GFE afval inzameling bij hoogbouw

Omdat bewoners van hoogbouw geen plek hebben voor een groene bak, deponeren zijn hun GFE afval in de restafval verzamelcontainer. Ter compensatie hiervan wordt een tegemoetkoming toegepast ter grootte van 300 liter restafval, dat wordt gekort op de te betalen afvalstoffenheffing. Om te zorgen dat deze inwoners hun GFE afval kwijt kunnen kunnen GFE3 containers geplaatst worden bij hoogbouw. In omliggende gemeenten wordt dit in toenemende mate al toegepast. Daar zijn GFE cocons geplaatst met toegangscontrole (zoals bij de restcontainers) en kan men het GFE apart aanbieden. Na invoering ervan ligt het voor de hand om de tegemoetkoming van 300 liter af te schaffen. 

Afval per inwoner in cijfers (2021)

 • Restafval in mini- en verzamelcontainers : 92 kilo (prognose 2022 : 82 kilo.
 • Restafval via het afvalbrengpunt : 66 kilo
 • Verpakkingen : 44 kilo
 • Papier: De inzameling van de hoeveelheid papier laat de laatste jaren een dalende trend zien als gevolg van de digitalisering van veel leeswerk, zoals dagbladen en folders. In 2021 ging het om ruim 60 kg papier per inwoner per jaar. Voor 2022 zal dit ongeveer gelijk uitkomen.
 • Glas: De inzameling van het glas is een stabiel gegeven en ligt al jaren op 24 tot 25 kg per inwoner per jaar
 • Textiel: De textielinzameling laat wel wat schommeling zien in de hoeveelheden per inwoner, over 2021 was dit goed voor 7 kilo.
 • Groente, fruit en tuinafval (GFT): Sinds de invoering van diftar in 2018 is dit resultaat per inwoner flink gestegen van 137 kg in 2017 naar 155 kg per inwoner in 2021.

Sorteeranalyse restafval 2021

 • Tuin- en keukenafval        23%
 • Verpakkingen                     9%
 • Papier                                7%
 • Glas                                   4%
 • Textiel                                7%
 • Luiers                                9%
 • Apparaten                         1%
 • Grof restafval                    6%
 • Overig                              34%

Waarom zou je het “omgekeerd inzamelen” invoeren?

 • Het lijkt in eerste instantie een vorm van “burgertje pesten”, maar in de praktijk leidt kostenverhoging vaak ook tot bewustwording. Net zoals de hoge energiekosten leidt tot energiebesparing. Alleen al het scheiden van GFT, verpakkingen, papier en glas scheiden geeft 43% minder restafval.
 • Voor luiers is helaas nog geen goede recyclebare oplossing, behalve overgaan naar katoenen luiers zoals vroeger. Hier is landelijke actie nodig.
 • Hoge kosten voor storten afval zijn voor een deel de oorzaak van illegale stort en daar zit ook niemand op te wachten.

De sleutelwoorden in deze afvalproblematiek zijn communicatie en motivatie. Als je de inwoners genoeg kunt motiveren om afval correct te scheiden dan zijn afvalstromen “schoon” en daalt het restafval.

 

 

 

Auteur: Theo Kip
Geplaatst in: Archief, Gemeente, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud