Gemeenteraad roept college op tot actie flexwoningen / tiny houses

Gemeenteraad roept college op tot actie flexwoningen / tiny houses

In de raadsvergadering van 16 mei hebben Burgerforum, D66 en PvdA het college via een motie opgeroepen om uiterlijk oktober 2023 een concreet plan aan te raad te presenteren voor het realiseren van een locatie voor betaalbare flexwoningen of tiny houses. 

De indieners stellen vast dat :

  • Er weinig woningen voor starters, 1-persoonshuishoudens en mensen met een kleine beurs in Losser beschikbaar zijn;
  • Er meer mensen zijn die bewust kiezen om duurzamer, flexibeler en zonder hoge woonlasten te leven;

De indieners van de motie constateren dat:

  • Er meermalen moties over dit thema raadsbreed zijn ingediend en aangenomen;
  • Deze woonvorm bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelstelling die Losser heeft vastgelegd;
  • Deze woonvormen voor diverse doelgroepen geschikt is om te wonen (starters, ouderen, statushouders en 1-persoonshuishoudens;
  • Een in maart 2022 aan het college aangeboden enquête de behoefte voor flexibel en betaalbaar wonen aantoont;
  • In het coalitieakkoord is afgesproken dat er geëxperimenteerd gaat worden met flexwonen en Tiny Houses;
  • Tijdelijke woonlocaties middels een vergunning zijn te realiseren en daarom op korte termijn beschikbaar kunnen zijn;
Auteur: Theo Kip
Geplaatst in: Archief, Gemeente, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud