Erve Austie in de verkoop

Erve Austie in de verkoop

De monumentale boerderij Erve Austie aan de Paandersdijk 9 in Beuningen wordt door de provincie Overijssel verkocht.

Vorig jaar werd de verkoop met een jaar uitgesteld om te onderzoeken hoe de waardevolle aspecten van de boerderij zoveel mogelijk bewaard kunnen blijven.

In het afgelopen jaar is er intensief overlegd tussen de provincie Overijssel, de gemeente Losser, inwoners en lokale initiatiefnemers om dit te realiseren. De verzamelde informatie zal worden verstrekt aan de toekomstige koper, en kan nuttig zijn bij het nemen van beslissingen over eventuele herontwikkelingsplannen.

Voorstellen voor de toekomstige functie van de boerderij zijn gedaan door de gemeente Losser, lokale initiatiefnemers, omwonenden en de provincie Overijssel. Belangrijke aspecten hierin zijn het respecteren van het unieke ensemble en de Twentse agrarische geschiedenis, het behoud van het typische essenlandschap en de bestaande bomen, en het versterken van de ruimtelijke kwaliteit rondom de boerderij.

Erve Austie is in 2017 door de provincie Overijssel aangekocht met het oog op het realiseren van provinciale natuurdoelstellingen. De bijbehorende cultuurgrond is hiervoor ingezet. In 2021 zijn vijf gebouwen op het erf door de gemeente Losser geregistreerd als gemeentelijk monument.

Om het erf van de boerderij te behoeden voor verval, is er naast de monumentenstatus een passende vervolgfunctie gewenst. De verkoop van de boerderij zal plaatsvinden via een lokale makelaar.

Auteur: Nieuwsredactie Hallo Losser
Geplaatst in: Archief, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud