Dorpsraad Losser heeft nieuwe voorzitter

Dorpsraad Losser heeft nieuwe voorzitter

De dorpsraad Losser krijgt na 10 jaar een nieuwe voorzitter. Harrie Bloemen (78) vindt het tijd voor een frisse wind en zal worden opgevolgd door Peter Worsseling. Een korte terugblik.

Wat is een dorpsraad?

Harrie: “ Een dorpsraad is een orgaan dat ooit door de provincie is gepromoot met als doel de lijntjes tussen burger en overheid te verkorten. Er werd een startkapitaal beschikbaar gesteld en op die manier werd 10 jaar geleden de dorpsraad Losser gevormd onder voorzitterschap van Henk Olde Riekerink. Henk kwam echter na driekwart jaar te overlijden en vanaf dat moment werd ik voorzitter. Vanaf dat moment hebben wij getracht de leefbaarheid binnen Losser te bevorderen”.

Wat is er in die 10 jaar bereikt?

Harrie: “Laat ik beginnen met de opmerking dat we een goed contact hebben met de gemeente. In dat kader herinner ik mij het overleg over de reconstructie van de Parallelweg van de Gronausestraat. Door bemiddeling van de dorpsraad is daar een voorstel uit voort gekomen waar iedereen mee kon instemmen”.

Enquete over ontwikkeling centrum

De dorpsraad heeft onlangs onder de inwoners van Losser een enquête gehouden over de ontwikkeling van het Raadhuisplein, het Martinusplein en het winkelcentrum rondom de Brink. De uitslag werd in een mooi boekwerk gebundeld en overhandigd aan leden van de gemeenteraad, in de hoop dat men dit meeneemt in de beraadslaging over dit onderwerp.

Dorpsraad is onafhankelijk en niet politiek gebonden

Peter Worsseling: “ De dorpsraad is niet politiek gebonden en is voor het behartigen van collectieve belangen. Wij staan open voor initiatieven en willen die graag ondersteunen als het de saamhorigheid in ons dorp bevordert. Wij willen dan ook graag dat de dorpsraad meer bekendheid krijgt bij de inwoners van Losser. Het doel is immers het bevorderen van de leefbaarheid van Losser door het verbinden, faciliteren, informeren en/of initiëren van initiatieven. En dat geldt zeker ook voor jongeren”

Overigens zal Harrie Bloemen niet uit de dorpsraad verdwijnen. Hij zal voorlopig als adviseur deel uit blijven maken van het bestuur van de dorpsraad.

Contact voor de dorpsraad:

Diepenbrocklaan 8,  7582CZ  Losser

E-mail:

 

Auteur: Henri Schuite
Geplaatst in: Archief, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud