Bloemenlint 2023

Bloemenlint 2023

Het gaat niet goed met de bijen, vlinders en insecten, ook Twente. Dat is zorgelijk. Insecten en ook de bijen zijn immers ontzettend belangrijk voor onze natuur en voedselvoorziening. Ze zorgen niet alleen voor de bestuiving van planten en bloemen, maar dienen ook als voedsel voor vogels en andere dieren. Bloeiende planten zijn onmisbaar voor deze nuttige insecten en het is heel eenvoudig om deze insecten te helpen: je kunt zorgen voor extra bloemen.

Gratis een speciaal samengesteld bloemenzaadmengsel

Om de achteruitgang van het aantal bijen en insecten tegen te gaan, slaan kinderboerderij De Höfte, Groene Loper Olenzaal/Losser, gemeente Oldenzaal en Losser de handen ineen. Samen maken zij zich sterk voor het realiseren van een regionaal bloemenlint, als leefplek voor insecten en andere dieren. Grondeigenaren en particulieren maar ook schooljeugd worden opgeroepen én gestimuleerd om terreinen en locaties bloemrijk in te richten. De gemeenten Oldenzaal en Losser alsmede de Bijenvereniging Oldenzaal stellen hiervoor gratis een speciaal samengesteld bloemenzaadmengsel beschikbaar, dat met name bijen, hommels en vlinders aantrekt.

Hoe werkt het?

Als je een tuin of grond beschikbaar hebt (maximaal 500m2), geef dan je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres door aan: . Zo mogelijk geef je dan aan de ligging en grootte van het perceel dat je gaat inzaaien. Let op: het moet wel een zonnige plek zijn en als het kan een foto meesturen. Je kunt ook een vierkante meter in je eigen tuin voorzien van dit prachtige bloemmengsel.

In maart/april ontvang je dan een email met het bericht dat het bloemenzaad klaarligt en dat je het kunt ophalen. Bij het zaad zit een zaai-instructie. Vervolgens kun je dan het perceel zaaiklaar maken en inzaaien (bij voorkeur maart t/m mei). Je stuurt een foto van het inzaaien en/of een foto van het perceel in bloei naar Jan Oldekamp. Deze foto’s worden gebruikt voor info doeleinden.

Jan Oldekamp is een natuurman in hart en nieren en zet zich nog steeds in voor de natuur en landschap in Overijssel en heeft heel veel te vertellen over natuur en leven in het Twentse landschap. Voor IVN zet hij zich regelmatig in voor Natuurwerk-ochtenden. De bijen van Bijenvereniging Oldenzaal genieten gastvrijheid in de ruime bijenstal op zijn erf. Ook biedt deze stal ruimte om elk jaar weer een 10-tal imkers op te leiden. De laatste jaren zijn cursisten meer geïnteresseerd in het leven van de bij. Het gaat dan niet om de honing, maar om te zorgen dat bijen kunnen leven in een optimaal biotoop. Eén van de cursisten vertelt: “De verbondenheid met de natuur én het doordringen in de wondere wereld van de bij zijn redenen geweest om te beginnen met deze fantastische hobby”.

Dag van de Aarde

Zaterdag 22 april is de jaarlijkse Dag van de Aarde waarop veel activiteiten die tot doel hebben mensen bewust te maken van het bijzondere van de aarde en het leven daarop. Op deze dag wordt op positieve manier aandacht gevraagd voor de wereldproblematiek rondom natuur, milieu en klimaatverandering. Een mooie gelegenheid ook voor kinderen om in actie te komen met het Bloemenlint. Zaaien kan van eind maart tot eind augustus.

De bloemrijke oases die straks als een lint door de regio slingeren, zijn niet alleen een lust voor het oog van inwoners, recreanten en toeristen. De bloeiende kleurenpracht zorgt vooral ook voor voldoende voedsel voor stuifmeel- en nectar verzamelende insecten als bijen, vlinders en hommels. Het bloemenlint biedt bovendien het hele jaar door voedsel en beschutting voor allerlei dieren en geeft daarmee een stevige impuls aan de biodiversiteit.

Nadat de bloemen zijn uitgebloeid doen ze nog dienst als voedsel en schuilplek voor diverse vogels en kleine dieren. Op deze manier kunnen we allemaal een bijdrage leveren aan het mooier maken van onze omgeving én het leven van vele dieren in het algemeen en in het bijzonder de insecten en bijen. En nu maar hopen dat ook het weer een beetje gaat meewerken. Gratis bloemzaad bestellen dus bij Jan Oldekamp:

Auteur: Nieuwsredactie Hallo Losser
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud