Bezwaarschriften tegen windpark De Lutte

Bezwaarschriften tegen windpark De Lutte

De in De Lutte gevestigde Stichting Tegenwind Noordoost Twente (STNOT) heeft onlangs twee bezwaarschriften ingediend bij de Provincie Overijssel.

Deze bezwaarschriften hebben betrekking op het plan van Prowind voor een windpark bij De Lutte en het bijbehorende participatieplan.

STNOT vraagt het adviesbureau Bosch en van Rijn de opdracht van Prowind BV terug te geven om belangenverstrengeling te voorkomen. Het bureau werkt namelijk zowel voor de overheid als voor exploitanten van windparken. De stichting uit ook haar ongenoegen over het feit dat eerdere bezwaarschriften, onder andere over het conceptwindbeleid voor Noordoost Twente, na 2,5 jaar nog niet zijn beantwoord of serieus genomen.

Volgens de stichting wordt haar visie, standpunten en aanbevelingen genegeerd omdat deze niet passen bij de invulling van de energietransitie zoals de RES Twente die voor ogen heeft. STNOT verzet zich tegen de plaatsing van industriële windturbines met een tiphoogte van meer dan 250 meter in en nabij het Nationaal Landschap Noordoost Twente. 

De stichting pleit voor een meer democratische en integere besluitvorming in het proces van de energietransitie. Ze verwijst naar een rapport van TNO uit december 2022, waarin wordt gesuggereerd dat de dominante klimaattafels meer oog hadden voor eigen belang dan voor het oplossen van de klimaatproblemen.

STNOT is van mening dat het Windpark De Lutte geen doorgang kan vinden. De argumenten hiervoor zijn onder andere de inpasbaarheid van de turbines in het landschap, de risico’s voor vogels en de overschrijding van de stikstofdepositie. Ook wordt er niet voldaan aan de afwegingsprincipes genoemd in de NOVI en de Handreiking RES. 

De stichting vraagt Prowind BV het project stop te zetten om kapitaalvernietiging te voorkomen. De volledige bezwaarschriften zijn te vinden via de bijgevoegde links.

Bijlage 1
Bijlage 2

Auteur: Nieuwsredactie Hallo Losser
Geplaatst in: Archief, De Lutte, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud