Rijksmonument Erve Wigger moet behouden blijven

Rijksmonument Erve Wigger moet behouden blijven

Het rijksmonument Erve Wigger aan de Wiggersweg 1 in Losser is deels ingestort en vervallen. In 2020 startte de gemeente Losser een handhavingsprocedure met als doel de staat van het monument te verbeteren. De eigenaar is tegen deze handhavingszaak in bezwaar gegaan. De bezwaarschriftencommissie adviseert om de bezwaren gegrond te verklaren. Het college neemt dit advies over en verklaart de bezwaren gegrond. De handhavingsprocedure wordt hervat. Hiermee wil de gemeente de eigenaar dwingen de staat van het monument niet verder te laten verslechteren en juist te verbeteren.

Vorige opdracht (last) van college aan eigenaar onduidelijk

In het advies van de commissie staat dat de last strijdig is op twee onderdelen. Er is in de last niet aangegeven wat de historische waarden zijn van het monument. Dat is wel nodig omdat het doel is de historische waarden veilig te stellen. Ook staat in de last dat het monument moet worden behouden. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geeft aan dat opruimen en saneren nodig is om te bepalen welke onderdelen behouden moeten worden. Hierdoor is de last niet doelmatig zoals dat juridisch heet. Dat houdt in dat de last niet klopt en de bezwaren terecht zijn.

De commissie adviseert vanwege deze strijdigheden om de bezwaren gegrond te verklaren. Het college neemt dit advies over.

Hervatting handhaving

Ondanks de eerder opgelegde lasten is het rijksmonument nog steeds vervallen en in slechte staat. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft vastgesteld dat het pand monumentale waarden heeft. De eigenaar heeft op dit moment niet voldoende maatregelen getroffen om deze monumentale waarden te behouden.

Het college onderkent deze waarden. Vanwege het culturele- en maatschappelijke belang van monumenten voor Losser vindt het college verdere handhaving noodzakelijk en passend in het beleid. Het college heeft dan ook besloten de handhavingsprocedure te hervatten.

Auteur: Theo Kip
Geplaatst in: Archief, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud