Losser investeert gericht in breed cultuuraanbod

Losser investeert gericht in breed cultuuraanbod

De culturele sector heeft klappen gehad als gevolg van de coronasituatie. Vanuit het Rijk is in de afgelopen jaren daarom op meerdere momenten geld beschikbaar gesteld aan gemeenten om daarmee de lokale cultuur te ondersteunen. In gemeente Losser is het grootste deel van dit geld gebruikt om noodsteun aan vrijwilligersorganisaties te geven. Voor het geld dat nu nog over is, is een plan gemaakt waarmee zes culturele projecten in de gemeente Losser worden ondersteund. In totaal gaat het om een bedrag van ruim 40.000 euro.

Wethouder Jimme Nordkamp: “In ons coalitieakkoord hebben we de ambitie opgenomen om te zorgen voor een breed cultureel aanbod. De zes initiatieven waaraan we nu geld toewijzen, leveren daaraan op verschillende manieren een bijdrage. Niet alleen aan de cultuur zelf, maar ook aan educatie, toerisme en zorg. Het geld komt op deze manier in alle dorpen terecht. Zo profiteert onze gemeenschap zo goed als mogelijk van de financiën die we van het Rijk hebben ontvangen.”

In Losser zijn deze middelen in twee tranches verdeeld: via de ‘beleidsregel incidentele subsidie coronacompensatie’ (december 2020) en via het ‘Actieplan verdeling Rijksgelden corona 2021’ (november 2021). In de decembercirculaire 2021 is nog een keer geld beschikbaar gesteld: deze keer alleen ten behoeve van de lokale culturele infrastructuur.

Het college van B&W heeft nu besloten om dit geld te besteden aan de initiatieven Leerorkesten, Week van de Amateurkunst, Cultuurcafés, Winterhuiskamers, Regionaal cultureel uitvoeringsprogramma en Digitale inspiratietafel. De uitvoering van deze projecten vindt op verschillende locaties binnen de gemeente Losser plaats.

Auteur: Nieuwsredactie Hallo Losser
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud