Losser draagt steentje bij aan een oplossing voor PAS-melders

Losser draagt steentje bij aan een oplossing voor PAS-melders

De gemeente Losser neemt vanaf 2023, waar mogelijk, een bemestingsverbod op in nieuwe pachtovereenkomsten. Om op deze manier extra stikstofruimte te creëren voor PAS-melders.

De gemeente Losser verpacht gronden. Bij een verlenging van een overeenkomst of bij een nieuwe pachtovereenkomst stelt de gemeente Losser, in navolging van de Provincie Overijssel, nu een bemestingsverbod in om handhaving van PAS-melders te voorkomen. Dit naar aanleiding van een verzoek van gedeputeerde Ten Bolscher aan gemeenten om – waar dat kan – een bijdrage te leveren aan het realiseren van stikstofruimte.

Stikstofreductie komt in aparte stikstofbank voor PAS-melders

De stikstofreductie die het niet-bemesten van gronden oplevert, komt in een aparte stikstofbank voor PAS-melders. De ruimte uit die bank wordt voor het jaar 2023 gebruikt om van handhaving door de provincie af te kunnen zien. De bedrijven krijgen nog geen nieuwe natuurvergunning, maar handhaving wordt een jaar uitgesteld.

De Gemeente Losser heeft contact opgenomen met de in aanmerking komende pachters en huurders om de nieuwe overeenkomst mét bemestingsverbod te bespreken. Drie pachters zijn inmiddels akkoord gegaan met de nieuwe overeenkomst. In ruil voor het bemestingsverbod betalen de pachters een lagere pacht. Het gaat op dit moment om in totaal ruim 7,7 hectare grond. Met de andere huurders en pachters is de gemeente nog in gesprek.

Beweiden van de percelen mag overigens nog wel.

Auteur: Theo Kip
Geplaatst in: Archief, Gemeente, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud