Nieuws & Agenda

Jaarvergadering LP&KV

De Losserse Pluimvee & Konijnenvereniging hield haar jaarvergadering op zondagmorgen 8 mei bij café Heijdemann aan de Smalmaatstraat in Losser.

Een ietwat tegenvallende opkomst met 14 aanwezigen. 

Penningmeester

Geen tentoonstellingen en geen kosten hiervoor. Een zeer klein negatief saldo voor het afgelopen jaar. Het totale saldo is toereikend is voor de komende tijd. De penningmeester werd, na het verslag van de kascontrolecommissie, decharge verleend.

Jubilarissen

Er waren drie jubilarissen. John Paul Wienk, 25 jaar lid, (zijn gezondheid liet het niet toe aanwezig te zijn op de vergadering) Gerard Kemerink, 25 jaar lid en Johan Linder, 40 jaar lid. Ze werden door de voorzitter in het zonnetje gezet. Voor Johan Linder is de bondsspeld aangevraagd.

Bestuursverkiezingen

Aftredend en herkiesbaar was de penningmeester Jan Nijland. Werd herkozen in het bestuur. 

Activiteiten

De activiteitencommissie is in zijn totaal, 3 personen, afgetreden en heeft plaats gemaakt voor 3 nieuwe leden. De vertrekkende leden kregen uit handen van de voorzitter een kruidenbitter met het originele logo van LP&KV. De enige activiteit die het afgelopen jaar heeft plaats gevonden was de paasbingo. Naast de te organiseren tentoonstelling en jongdierendag, is er voor de leden op 17 juli een fietstocht gepland met een barbecue na afloop.

Clubtentoonstelling met mitsen en maren

Afhankelijk hoe corona en/of de vogelgriep zich ontwikkelt zullen er wel of niet clubtentoonstellingen, mogelijk in afgeslankte vorm, plaats vinden. Er is nu nog steeds een ophokplicht. Er worden mogelijkheden onderzocht om samen met de duivenvereniging “de Snelvlucht” een tentoonstelling te houden. Deze tentoonstelling zou dan gehouden kunnen worden in de ruimte van “de Snelvlucht” achter de Fakkel. Voorwaar geen slecht alternatief. Ook de jonge dierendag, gepland op 18 september, staat nog op losse schroeven.

De Losserse Pluimvee & Konijnenvereniging hield haar jaarvergadering op zondagmorgen 8 mei bij café Heijdemann aan de Smalmaatstraat in Losser.

Een ietwat tegenvallende opkomst met 14 aanwezigen. 

Penningmeester

Geen tentoonstellingen en geen kosten hiervoor. Een zeer klein negatief saldo voor het afgelopen jaar. Het totale saldo is toereikend is voor de komende tijd. De penningmeester werd, na het verslag van de kascontrolecommissie, decharge verleend.

Jubilarissen

Er waren drie jubilarissen. John Paul Wienk, 25 jaar lid, (zijn gezondheid liet het niet toe aanwezig te zijn op de vergadering) Gerard Kemerink, 25 jaar lid en Johan Linder, 40 jaar lid. Ze werden door de voorzitter in het zonnetje gezet. Voor Johan Linder is de bondsspeld aangevraagd.

Bestuursverkiezingen

Aftredend en herkiesbaar was de penningmeester Jan Nijland. Werd herkozen in het bestuur. 

Activiteiten

De activiteitencommissie is in zijn totaal, 3 personen, afgetreden en heeft plaats gemaakt voor 3 nieuwe leden. De vertrekkende leden kregen uit handen van de voorzitter een kruidenbitter met het originele logo van LP&KV. De enige activiteit die het afgelopen jaar heeft plaats gevonden was de paasbingo. Naast de te organiseren tentoonstelling en jongdierendag, is er voor de leden op 17 juli een fietstocht gepland met een barbecue na afloop.

Clubtentoonstelling met mitsen en maren

Afhankelijk hoe corona en/of de vogelgriep zich ontwikkelt zullen er wel of niet clubtentoonstellingen, mogelijk in afgeslankte vorm, plaats vinden. Er is nu nog steeds een ophokplicht. Er worden mogelijkheden onderzocht om samen met de duivenvereniging “de Snelvlucht” een tentoonstelling te houden. Deze tentoonstelling zou dan gehouden kunnen worden in de ruimte van “de Snelvlucht” achter de Fakkel. Voorwaar geen slecht alternatief. Ook de jonge dierendag, gepland op 18 september, staat nog op losse schroeven.

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.