Zonnepanelen

Zonnepanelen

Het Vrijwilligersteam Losser Duurzaam (VLD) als onderdeel van het Platform Losser Duurzaam heeft met verschillende persberichten aandacht gevraagd voor buurtinitiatieven met betrekking tot duurzaamheid. We houden ons o.a. bezig met burgerinitiatieven op het gebied van een circulaire economie. We willen burgerinitiatieven Het Vrijwilligersteam Losser Duurzaam (VLD) als onderdeel van het Platform Losser Duurzaam heeft met verschillende persberichten aandacht gevraagd voor buurtinitiatieven met betrekking tot duurzaamheid. We houden ons o.a. bezig met burgerinitiatieven op het gebied nieuwe energiebronnen.

Zonnepanelen

Eind vorig jaar heeft het Vrijwilligersteam Losser Duurzaam (VLD) bewoners via de media opgeroepen collectief zonnepanelen aan te schaffen. Muziekvereniging Concordia Overdinkel had voor dit idee bij de gemeente al eerder een aanvraag voor een Greune Deal ingediend. Concordia haakte aan bij deze oproep door het voortouw te nemen voor alle aanmeldingen. Totaal hebben Concordia en VLD 29 aanmeldingen ontvangen voor het plaatsen van zonnepanelen op particuliere woningen.

De leverancier Tentensolar uit Lichtenvoorde, waarvoor Concordia heeft gekozen, is nog bezig met offertes en plaatsing.

Muziekvereniging Concordia heeft hiermee een prachtig duurzaam resultaat geboekt. VLD hoopt van harte dat dit een voorbeeld is voor anderen. Maar als je het resultaat “Losser breed” bekijkt, is het heel erg mager. VLD vraagt zich af hoe dat komt. Aan de aandacht voor zonnepanelen ontbreekt het niet; er wordt volop reclame gemaakt, via flyers en de media. 7% van de daken in de gemeente Losser is belegd met zonnepanelen. Dit percentage zou toch snel omhoog moeten kunnen. Er is voldoende geschikt dakoppervlak om een grote stap te zetten in lokale energie opwekking. De aanschaf van zonnepanelen blijft een slimme investering. Er zullen meer elektrische auto’s komen. De bedoeling is dat de gemeente Losser in de toekomst aardgasloos wordt. De vraag naar elektriciteit zal onvermijdelijk toenemen. Het zou mooi zijn als inwoners zelf de regie nemen en gebruik maken van de financiële voordelen. Kiest men daar niet voor, dan betaalt men de energierekening aan winstgevende energiebedrijven. Voor de opwekking van elektriciteit hebben zonnepanelen op daken verreweg de voorkeur (zie zonneladder op www.rijksoverheid.nl). Daar zijn alle partijen het wel over eens.

Energiecoöperatie

Een energiecoöperatie is ook een optie om elektriciteit duurzaam af te nemen. Met zonnepanelen elders, bijvoorbeeld op daken van agrarische bedrijven, industrie of overheidsgebouwen, kan lokaal invloed genomen worden in de energieopwekking. Daar kan vervolgens ook lokaal van worden geprofiteerd. Voordeel is dat inwoners niet zelf in zonnepanelen hoeven te investeren.

Greuner in Beuningen is al een volwaardige coöperatie (www.greuner.nl). Kortgeleden is vanuit VLD een bericht in de media verschenen om inwoners op te roepen een energiecoöperatie op te richten. Dat hield verband met de 5000 zonnepanelen op het agrarische bedrijf van Luijerink in Overdinkel. Dat heeft tot 2 reacties geleid en VLD gaat dit verder onderzoeken.

VLD roept de inwoners van alle Losserse dorpen op hun mening te geven over :

  • Welke motieven hebben zij om nu niet te willen investeren in zonnepanelen op eigen daken?
  • Wat zou kunnen helpen om wèl te besluiten tot investeren in zonnepanelen op eigen daken?
  • Zou u kiezen voor een lokale energiecoöperatie om de elektriciteit af te nemen?

Wie wil reageren kan dat doen naar .

Auteur: Nieuwsredactie Hallo Losser
Geplaatst in: Archief, Blog, Dorpsproat, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud