Webinar over autisme

Webinar over autisme

Als je op de site van NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme) kijkt, kun je lezen dat ongeveer 1% van de Nederlanders autisme heeft.

Autisme

Het aantal mensen dat te maken heeft met autisme – zoals ouders, broers, zussen, partners, leraren en zorgverleners – is vele malen groter. Volgens psychiater en hoogleraar autisme Wouter Staal is autisme de verzamelnaam voor gedragskenmerken die duiden op een kwetsbaarheid op de volgende gebieden: sociale interactie, communicatie, flexibiliteit in denken en handelen en het filteren en integreren van informatie.’ De meeste mensen met autisme hebben een normale tot hoge intelligentie. Naar schatting 30 % heeft een verstandelijke beperking. https://www.autisme.nl/over-autisme/wat-is-autisme

Fundament Losser

Bij Fundament Losser kwamen vragen van ouders over autisme. Jannet Huisman, werkzaam als mantelzorgconsulent bij Fundament Losser, kreeg hierdoor het idee om voor de Lossernaren die hier als familie c.q. mantelzorger iets mee van doen hebben, een Webinar te organiseren. Een Webinar is een lezing of workshop waarbij de kennisoverdracht via internet gaat. Deelnemers kunnen het seminar rechtstreeks op hun eigen computer volgen en de spreker zien en horen. De belangstelling was vrij groot. 36 Mensen hebben aan de Webinar deelgenomen.

Deskundige en ervaringsdeskundige

Er zijn veel verschillen hoe mensen met autisme hun autisme beleven. Wat mensen met autisme wel gemeenschappelijk hebben is de mate van stressgevoeligheid die over het algemeen hoger ligt dan bij mensen zonder autisme. Overprikkeling of stress wordt regelmatig ervaren als een gevolg van autisme. De Webinar werd gegeven door twee deskundigen op het gebied van autisme. Saskia Buma’. trainer en Autismevriendelijke CoachMaster, en zegt over zichzelf: “Moeder worden is een belangrijk omslagpunt geweest in mijn leven. Mijn twee jongens hebben mij geleerd wat het vraagt om kinderen met autisme te begeleiden; zorgvuldig observeren en regie nemen. Het is mijn kracht om vanuit mijn ervaring en expertise ouders uit de machteloosheid te halen zodat ze controle over hun leven en de opvoeding van hun kind terug krijgen.” De tweede deskundige was haar collega Leander Westerbeek van Eerten. En hij zegt het volgende over zichzelf: “Met de diagnose autisme in mijn rugzak ben ik al een aantal jaar werkzaam als adviseur en gecertificeerd trainer & assessor binnen het domein arbeidsintegratie. Ik werk met mensen met autisme die participeren op de arbeidsmarkt. In mijn werk houd ik me vooral bezig met de communicatie tussen werkleiding/coaches en werknemers met autisme. Verder verzorg ik trainingen/voorlichtingen en voer ik werkevaluaties uit. Naast mijn werk ben ik nog actief en met veel plezier betrokken bij verschillende projecten, denktanks en pilots op het gebied van autisme.”

Een andere kijk op autisme

De deelnemers konden vragen stellen aan de deskundigen. Daar werd veel gebruik van gemaakt. Vragen over autisme en relatie, autisme en boosheid, autisme en woedeaanvallen, autisme en dwangneurose en nog veel meer. De antwoorden werden duidelijk en helder gegeven. Vooral het feit dat een ervaringsdeskundige de vragen beantwoordt geeft de vrager een gevoel van vertrouwen en een gevoel van: “Ondanks dat iemand autisme heeft, kan hij/zij toch goed functioneren in de maatschappij.” Er wordt uitgelegd wat een gebroken spiegelneuroon is. Er wordt verwezen naar de stichting Mamavita waar moeders met vragen terecht kunnen over hun prachtige autistische kind. Kortom een Webinar dat een must is voor mensen die autisme in hun omgeving hebben.

Fundament Losser

Mantelzorgconsulent Jannet Huisman

SIZ TWENTE

Een luisterend oor of een steuntje in de rug nodig? Bel de Mantelzorg Luisterlijn. Telefoonnummer 085 – 77 31 720. Bereikbaar op werkdagen van 10 tot 12 uur of stuur een mail naar als u op een ander tijdstip gebeld wil worden.

Auteur: Sietse Smit
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud