Rest bouwplan De Geurmeij wordt bouwrijp gemaakt

Rest bouwplan De Geurmeij wordt bouwrijp gemaakt

Nog dit jaar begint de gemeente Losser met het bouwrijp maken van het resterende deel van bouwplan De Geurmeij in Overdinkel. Op 11 en 18 mei heeft de gemeenteraad uitvoerig gesproken hoe het verder moet met de het bouwplan De Geurmeij.

 

 

Korte samenvatting voorgeschiedenis

 • Sinds 2008 ligt aan de westzijde van Overdinkel het bestemmingsplan Geurmeij aan de Pastoor van Laakstraat. Het was de bedoeling hier 90 kavels voor koopwoningen te verkopen. In de 1e en 2e fase zijn slechts 18 kavels verkocht.
 • Tijdens de vaststelling van het bestemmingsplan De Geurmeij bezat bouwbedrijf Tijdhof Hobema opties op gronden in het plangebied. Met Tijdhof Hobema is in 2010 een overeenkomst gesloten, waardoor de gemeente de betreffende gronden in eigendom heeft verkregen. In ruil hiervoor heeft de gemeente de verplichting om op een aantal plekken in het plangebied in totaal 4.895 m2 bouwrijpe grond aan Tijdhof Hobema aan te bieden in de vorm van drie kavels voor vrijstaande woningen, zes kavels voor halfvrijstaande woningen en maximaal twaalf kavels voor rijenwoningen/starterswoningen. In totaal gaat het om 21 kavels. Tijdhof Hobema heeft vervolgens drie jaar gelegenheid om deze kavels af te nemen. Indien Tijdhof Hobema niet afneemt binnen de periode van drie jaar staat het de gemeente vrij om de kavels die niet zijn afgenomen aan anderen te koop aan te bieden.
 • B&W heeft een document opgesteld voor de gemeenteraad met 5 mogelijke scenario’s:
  1. Voortzetten van de huidige exploitatie, ofwel, de individuele verkoop van circa 70 bouwkavels.
  2. Verkoop van circa 70 bouwkavels ineens aan marktpartijen.
  3. Verkoop ineens aan SprenghenParc.
  4. Afschalen naar een plan met circa 15 woningen, waaronder een knooperf met 4 woningen.
  5. Afzien van verdere ontwikkeling en herbestemmen tot agrarische grond. 
 • Uit bovenstaande scenario’s sprak B&W de voorkeur uit voor scenario 3 : Verkoop ineens van alle overgebleven kavels aan de Stichting SprenghenParc.

Besluitvormende raadsvergadering 18 mei

In deze raadsvergadering koos de gemeenteraad unaniem voor scenario 1 : Voortzetten van de huidige exploitatie, ofwel, de individuele verkoop van circa 70 bouwkavels.

Hoe gaat het verder?

 • Nog dit jaar wordt gestart met het bouwrijp maken van het resterende deel van bouwplan De Geurmeij. Ook de wegen worden aangelegd.
 • Hierna kan worden gestart met uitgifte van ongeveer 50 kavels en worden bouwborden geplaatst.
 • Met Tijdhof Hobema wordt op korte termijn overlegd over de aanpak van de 21 kavels.
 • In dorp Losser is nog nauwelijks bouwgrond beschikbaar, daarom is het te verwachten dat de belangstelling voor bouwgrond in Overdinkel groter is dan voorheen. 

 

Auteur: Theo Kip
Geplaatst in: Archief, Gemeente, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud