Natuurgebied en woning op voormalige ijsbaan Nitertweg

Natuurgebied en woning op voormalige ijsbaan Nitertweg

Het college heeft het besloten het ontwerp bestemmingsplan voor de locatie Nitertweg 4 in Losser vrij te geven voor inspraak.

Plan is om op de locatie van de voormalige ijsbaan en visvijver een mooi klein natuurgebied in te richten. Ook komt er een kavel beschikbaar voor de bouw van één woning met een passende architectuur. Met de opbrengsten van de bouwkavel kunnen de kosten van de herinrichting worden bekostigd.

In het verleden waren er plannen om op deze locatie een volledig nieuw sportcomplex te realiseren met atletiek- en skeelerbaan. De huidige bestemming is dan ook sport. Om dit te realiseren zijn indertijd al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals de aanvoer en het storten van zand. Uiteindelijk zijn deze plannen allemaal niet doorgegaan en zijn de ijsclub en de atletiek geland aan het Nilantspad, op de prachtige accommodatie van Stichting MAN.

Wethouder Harry Nijhuis: “Dit plan heeft dus al een lange voorgeschiedenis. Met ons actuele plan om het in te richten als nieuw klein natuurgebied van 1,8 hectare komen we tegemoet aan de wensen van veel inwoners. Om de kosten van de herinrichting te kunnen financieren, willen we de bouw van één woning toestaan. We verwijderen de bestaande oude gebouwen en vormen het terrein om tot nieuwe natuur met een wandelpad. Zo wordt het een nieuw pareltje in onze Schatkamer van Twente.”

Van sportbestemming naar bestemming natuur en wonen

Om de plannen te kunnen realiseren moet de huidige sportbestemming worden aangepast. De inschatting is dat er geen beleidsmatige of wettelijke belemmeringen zijn. De situering van de kavel maakt het plan ook ruimtelijk stedenbouwkundig aanvaardbaar. Het ontwerp van het bestemmingsplan wordt zes weken ter inzage gelegd om iedereen de mogelijkheid te bieden kennis te nemen van het plan en zo nodig te reageren met een zienswijze. Tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan wordt een ontwerpbesluit Hogere grenswaarde wegverkeerslawaai ter inzage gelegd. Na afloop van de ter inzage legging zal het bestemmingsplan, met in achtneming van de ingediende zienswijzen, ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Auteur: Nieuwsredactie Hallo Losser
Geplaatst in: Archief, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud