College van Losser wil Urgentieverordening continueren

College van Losser wil Urgentieverordening continueren

Het college van Losser stelt de gemeenteraad voor om de Urgentieverordening, die sinds september 2017 van kracht is, opnieuw vast te stellen voor een periode van vier jaar. Het betreft een verordening in het kader van de huisvestingswet. Wettelijk vervalt de Urgentieverordening na een periode van vier jaar.

Voorrang bij toewijzing woonruimte

In september 2017 heeft de gemeente Losser de ‘Urgentieverordening gemeente Losser’ opgesteld. Hierin heeft de gemeente vastgelegd dat inwoners, die anders in de knel komen, voorrang krijgen bij het vinden van woonruimte. Te denken valt aan mensen met een medische urgentie, statushouders of een echtscheiding waarbij jonge kinderen in het spel zijn. De gemeente en Domijn gaan in dergelijke situaties samen met de betrokkenen in gesprek over de situatie waarin deze persoon zich bevindt. Zo kan op zorgvuldige wijze worden afgewogen of het gerechtvaardigd is partijen voorrang te verlenen bij het vinden van een woning.

Voortzetting Urgentieverordening 

Uit een evaluatie, die samen met woningcorporatie Domijn is uitgevoerd, is gebleken dat zowel de gemeente Losser als Domijn ervoor kiezen om de Urgentieverordening voort te zetten. De verordening biedt daarmee een opening voor een goed gesprek, om samen met inwoners tot een oplossing te komen. De nieuwe verordening en haar werking zijn terug te vinden op de website van de gemeente, zodra de nieuwe verordening door de gemeenteraad is vastgesteld.

 

Auteur: Nieuwsredactie Hallo Losser
Geplaatst in: Archief, Gemeente, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud