Ook AED’s in Losser Zuid-West

Ook AED’s in Losser Zuid-West

In september vorig jaar werden leden van de EHBO die in de straten Hofkamp, het Boerrigter, het Bentman en het Egbertink wonen, benaderd door leden van de Stichting Lossers Hart. In een bijeenkomst werd duidelijk gemaakt dat er nog witte vlekken waren in de wijken wat betreft de aanwezigheid van AED’s.

Doel Stichting Lossers Hart

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door iedereen in Losser op te roepen om reeds aanwezige AED’s bij zowel particulieren, bedrijven en instellingen in Losser te registreren alsmede het vervolgens in kaart brengen waar zich de “witte vlekken” bevinden en te zorgen dat op deze plekken, zoveel mogelijk buurtsgewijs en door de buurt gesteund, een AED komt. Dit zal zoveel mogelijk financieel worden gestimuleerd door waar mogelijk en nodig, contractueel verstrekken van vooraf vastgestelde en voor elk initiatief gelijke subsidies. 

Realisatie AED’s Losser Zuid-West

De Stichting Lossers Hart vond een gewillig oor bij enkele bewoners van de wijk Losser Zuid-West. Die hebben vervolgens op eigen initiatief een buurtstichting opgericht. Met financiële hulp van onder andere Lossers Hart en de Dorpsraad en via subsidies en een groot aantal donateurs uit de buurt zijn er maar liefst 2 AED’s aangeschaft en inmiddels geplaatst op de Hofkamp 29 en het Bentman 6. De beide AED’s zijn inmiddels aangemeld en geregistreerd bij HarslagNu. De voorzitter van de stichting Losser Hart zegt zeer blij te zijn met de plaatsing van de twee AED’s in de wijk Losser Zuid-West. Hiermee is in Losser weer een witte vlek weggewerkt.

Hoe werkt het reanimatie oproepsysteem?

Bij een hartstilstand bel je altijd direct 112. Het reanimatie oproepsysteem HartslagNu stuurt dan direct burgerhulpverleners uit de buurt die geregistreerd staan op om het slachtoffer te helpen. Zij kunnen er met de AED binnen de belangrijke eerste 6 minuten zijn, als de ambulance vaak nog onderweg is. Daarom zijn overal aangemelde AED’s nodig om meer levens te kunnen redden.

Auteur: Sietse Smit
Geplaatst in: Archief, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud