Ondersteuning voor bijzondere kleinere evenementen in 2021

Ondersteuning voor bijzondere kleinere evenementen in 2021

Organisaties van kleinere evenementen kunnen vanaf deze week subsidie aanvragen voor 2021. De provincie Overijssel opent de subsidieregeling voor bijzondere kleinere sport- en cultuurevenementen. 

Evenementen onzeker

De provincie doet dat in de wetenschap dat op dit moment uiterst onzeker is of de evenementen door kunnen gaan. In het seizoen 2020 zijn in verband met corona veel evenementen afgelast. Maar evenementenorganisaties zijn met veel creativiteit bezig om hun evenement zo om te vormen dat het past binnen de anderhalve meter samenleving.

Gedeputeerde Eddy van Hijum (economie): “De provincie wil organisatoren juist in deze moeilijke tijden ondersteunen, en de kans bieden om volgend jaar een evenement te organiseren. Dat betekent dat er op korte termijn duidelijkheid moet zijn over de financiering. Het is bijzonder om te zien hoe organisaties – ondanks de tegenslagen van dit jaar – gemotiveerd blijven en zoeken naar mogelijkheden om hun evenement coronaproof door te laten gaan. De evenementenbranche is een van de zwaarst getroffen sectoren door de crisis. Het zal niet makkelijk zijn, maar met deze regeling ondersteunen we de organisaties – en al hun leveranciers – om in 2021 door te kunnen.”

Coronabestendig
Organisaties moeten in hun aanvraag aangeven hoe zij omgaan met de maatregelen die de corona-epidemie stelt aan samenkomsten. Op die manier kan de kans dat het evenement doorgaat zoveel mogelijk worden vergroot. Zo konden in 2020 enkele evenementen toch doorgaan omdat zij grotere afstanden aanbrachten tussen bezoekers, optredens streamden via het internet of opvoeringen meerdere keren programmeerden voor kleinere groepen. De evenementensector is een creatieve sector. We verwachten dat er nog meer goede alternatieven worden bedacht om evenementen coronaproof te organiseren.

Online subsidieaanvraag indienen

Van 9 november tot 7 december 2020, 17.00 uur kunnen organisatoren een subsidieaanvraag indienen via het subsidieloket op de website van de provincie Overijssel. Het gaat om een eenmalige subsidie van maximaal € 10.000,-. De totale begroting van het evenement moet minimaal € 20.000 zijn. De onafhankelijke Adviescommissie Evenementen Overijssel beoordeelt de subsidieaanvragen. Zij kijkt onder meer naar het onderscheidend karakter, de aansluiting bij het DNA van Overijssel en de regionale uitstraling. Op basis van het advies van de commissie besluiten Gedeputeerde Staten welke evenementen in aanmerking komen voor subsidie. Het beschikbare bedrag voor de regeling bijzondere kleine sport- en cultuurevenementen van 2021 is in totaal € 135.000,-. Voor dit bedrag kunnen ongeveer dertien tot veertien evenementen gesubsidieerd worden.

Link subsidieaanvraag : https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/bijzondere-kleinere-evenementen-2021-tender/

Auteur: Nieuwsredactie Hallo Losser
Geplaatst in: Archief, Evenementen, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud