Noordoost Twentse gemeenten vragen mening inwoners over energietransitie

Noordoost Twentse gemeenten vragen mening inwoners over energietransitie

Deze week versturen de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen aan 15.000 inwoners een enquête over de energietransitie in hun gemeenten.

Stand van zaken energietransitie in Losser

  • Er wordt gewerkt aan de aanleg van het eerste zonneveld (Kronos in Overdinkel).
  • Voorbereidingen zijn gaande om in de Lutte bij de Zandhuizerweg op de grens 4 windturbines te plaatsen met een tiphoogte van ongeveer 230 meter. Hiervoor heeft Losser onder andere onlangs een oproep aan de minister gedaan om ruimte te bieden voor grensoverschrijdende energie-uitwisseling.
  • Aan Duitse zijde van de grens wordt gewerkt om nog 2 extra windturbines te plaatsen.
  • Er wordt nu aan een WUP (Wijk Uitvoerings Plan) gewerkt om Losser West en Beuningen in 2030 “van het gas” af te krijgen.

Regionale Energiestrategie Twente (RES Twente)
In de regio Twente stellen alle Twentse gemeenten samen een plan op om bij te dragen aan de Nederlandse klimaatdoelen. Dit plan heet de Regionale Energiestrategie Twente (RES Twente). De Twentse gemeenten werken aan dit plan samen met het Waterschap, de Provincie Overijssel en de netbeheerders. In de samenwerking onderzoeken de partijen hoe grootschalig duurzame energie kan worden opgewekt en hoe we onze huizen duurzaam kunnen verwarmen.

De gemeenten in Noordoost Twente zullen dus ook met zonnevelden en windmolens aan de slag moeten. Dat brengt kansen met zich mee, maar de gemeenten willen ook rekening houden met de natuur, het landschap en wat het betekent voor onze leefomgeving.

De RES Twente heeft inmiddels een concept-plan geschreven, dat de colleges van B&W van Noordoost Twente in april 2020 hebben vastgesteld. Het definitieve plan, de RES Twente 1.0, wordt vóór 1 juli 2021 door alle Twentse gemeenteraden vastgesteld. De resultaten van de enquête geven aan hoe de inwoners op dit moment denken over zaken als de energietransitie, windturbines en zonnevelden in het Nationaal landschap. De leden van de gemeenteraden kunnen de uitkomst van de enquête laten meetellen in hun beslissing..

Enquête

Deze enquête wordt gehouden omdat bij de RES het verplicht is om aan te kunnen tonen dat de plannen draagvlak hebben onder de bevolking.

Hoe doet u mee?
Tot 22 november kunnen alle inwoners van Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen meedoen aan de enquête.

Bij 15.000 geselecteerde inwoners valt deze week een persoonlijke uitnodiging op de deurmat. Zij zijn een representatieve afspiegeling van de inwoners van Noordoost Twente. Bij deze uitnodiging zit een persoonlijke code voor de enquête.

Hoort u niet bij deze 15.000 adressen dan kunt u ook meedoen. Via www.energievannoordoosttwente.nl/vragenlijst kun u zich aanmelden. Na opgave van uw naam, mailadres en woonplaats krijgt u een persoonlijke code toegestuurd.

Eind november verwacht Energie van Noordoost Twente de resultaten van de enquête te hebben.

In de enquête vraagt Energie van Noordoost Twente de inwoners naar hun mening over verschillende thema’s:

  • Hoe denken inwoners over windmolens en zonne-energie in het Nationaal landschap Noordoost Twente?
  • Hoe belangrijk vinden mensen de energietransitie?
  • Hoe willen inwoners meedoen in de energietransitie?

 

 

 

Auteur: Theo Kip
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud