Losser wordt steeds mooier

Losser wordt steeds mooier

Het wordt u binnenkort wel duidelijk. Als u deze zomer een rondje maakt in onze prachtige dorpen zult u merken dat er steeds meer prachtige bloemen in de bermen en de grotere plantsoenen bloeien.

Naar een idee van Charmain Zwijnenberg

Gras als zogenoemde “monocultuur” is UIT; Gras, met wilde bloemen er in is “IN”

Kleurrijke bloemstroken

Deze bloemen groeien er niet alleen om de dorpen op te vrolijken. Er zijn veel meer belangrijke redenen voor deze kleurrijke bloemenstroken in onze gemeente. Daar waar we vorig jaar nog geschoren grasvelden aantroffen, ontstaan nu langzamerhand de prachtigste bloemarrangementen. Voor sommige inwoners een reden om de gemeente te attenderen op de “negatieve invloed” op het alom bekende groenbeeld. Voor anderen een vanzelfsprekend gevolg van “de stand van het milieu” waarmee we hebben te dealen!

Voor de eerste groep lijkt het goed dat we even de biologielessen van vroeger de revue laten passeren.

Walhalla voor insecten

Bijen –maar ook vlinders en andere insecten– hebben het tegenwoordig steeds moeilijker! Dat komt vooral door een gebrek aan voedsel. De oorzaak daarvan is een tekort aan wilde bloemen waar onder andere bijen nectar en stuifmeel uit halen. Daarnaast zijn deze kleine vleugelaars de belangrijkste bestuivers van onze planten, bomen en gewassen. 

Ander beheer van openbaar groen

Door een strak en efficiënt beheer van het openbare groen was er steeds minder insectenvoedsel te vinden. Op dit moment komen al heel veel insecten niet meer voor in de natuur!! Een ander groot probleem is dat 75% van de voedselgewassen pas vruchten draagt -en zich dus kan vermeerderen- nadat bestuiving door deze insecten heeft plaatsgevonden. Ziehier de ramp die zich tot nu toe aan het voltrekken was! Om die reden brengt de gemeente wilde bloemen met nectar en stuifmeel terug. 

Op verschillende plekken zijn er zogeheten bloemketens in voorbereiding. Dat zijn aaneengeschakelde bloemstroken van tuinen, perken, boomspiegels en braakliggende stukken grond met kleurrijke bloemen voor bijen, vlinders en andere insecten. 

Eén hectare wilde bloemen zorgt voor zoveel nectar en pollen, dat duizenden insecten ervan kunnen leven. We zien dan ook nu al volop bijen, hommels en vlinders die van de bloemen snoepen. De gemeente werkt op dit gebied samen met het onderwijs, woningbouwcorporaties en de Groene Loper. 

Groene Loper Overijssel

De gemeente Losser maakt onderdeel uit van de Groene Loper Overijssel, een provinciaal project om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit. Een mooie manier om dat te doen is door de vele lokale groene (buurt)-initiatieven in de steden en dorpen van klein tot groot, met elkaar kennis te laten maken en beter zichtbaar te maken. Er worden daarom netwerkbijeenkomsten en gezamenlijke activiteiten georganiseerd. Ook is er een budget voor allerlei groene initiatieven.

Gratis bloemenzaad

Wist u dat de gemeente gratis bloemenzaad beschikbaar stelt om in de tuin of om met uw buurt een groenstrook te voorzien van prachtigste bloemen? Dit zadenmengsel, dat speciaal is samengesteld, biedt voedsel aan bijen, vlinders en andere insecten. Zo bevorderen we samen de biodiversiteit en helpen we de insecten. En bovendien is het een prachtig gezicht; al die bloeiende bloemen. 

Hebt u een goed idee of wilt u meehelpen met dit soort initiatieven, neem dan contact op via .

Auteur: Nieuwsredactie Hallo Losser
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud