Nieuws & Agenda

Kinderen Pax Christi Overdinkel praten mee over armoede

“Wanneer ben je arm? En wanneer rijk?” Belangrijke vragen om over na te denken. En dat deden een aantal kinderen van basisschool Pax Christi dan ook graag.

 

Leerlingenpanel praat met wethouder Anja Prins

De leerlingen maken deel uit van het leerlingenpanel en zitten in groep 5 t/m 8. Onder leiding van wethouder Anja Prins en Mendy Versteeg van de gemeente Losser en de directeur van de school, Joost Damhuis, gaven de kinderen antwoord op vragen als “Wat zou jij doen tegen armoede als jij burgemeester van Losser zou zijn?” Ook op andere scholen in de gemeente Losser wordt met kinderen gepraat over armoede.

Iedereen moet mee kunnen doen! 

De leerlingen gingen in twee groepjes uit elkaar en hebben het er later in de grote groep over gehad. “We vinden het fijn dat we niet meteen kunnen zien aan andere kinderen dat ze arm zijn. Van heel veel kinderen weten we het niet. Maar we vinden het wel belangrijk dat we eraan denken en andere kinderen helpen. We hebben ideeën bedacht over hoe we dat kunnen doen. Bijvoorbeeld door een actie te bedenken, waardoor we geld ophalen om het schoolreisje nog goedkoper te maken of door iemand die arm is te helpen. Wij vinden dat iedereen alles moet kunnen doen, of je nu arm of rijk bent.”

Rekening houden met de kosten
Directeur Joost Damhuis weet dat er op veel scholen kinderen zijn met geldproblemen in het gezin. “Die zijn er ook bij ons op school. Als school wil je er voor deze kinderen zijn. Pax Christi heeft een actieve ouderraad die meedenkt over activiteiten waaraan alle kinderen kunnen deelnemen. Een mooi voorbeeld is het laag houden van de (vrijwillige) ouderbijdrage en het zo laag mogelijk houden van de kosten van de schoolreisjes. Dit betekent dat we niet heel ver weg gaan naar dure pretparken, maar kiezen voor goedkopere alternatieven. We merken hierbij dat de kinderen net zoveel plezier hebben. We hebben oog voor gezinnen in de knel. Bij het kerstfeest zamelen we houdbare producten in, om gezinnen in armoede toch een mooie kerst te geven.”

Als school geven we een groot compliment aan de voedselbank Losser, de Stichting Leergeld en de Verjaardagbox. Zij zorgen ervoor dat de kinderen die opgroeien in armoede een iets onbezorgdere jeugd hebben. Als school voeren wij het motto “Samen Sterk in Onderwijs”. Mede door eerder genoemde partijen blijven we sterk staan om ieder kind te helpen ontwikkelen.”

Veel hulp beschikbaar

Wethouder Anja Prins: “We zijn als volwassenen geneigd om over kinderen te praten, maar kinderen weten zelf heel goed aan te geven wat zij belangrijk vinden. Daarom willen we ook juist van hen horen hoe zij dingen beleven en welke oplossingen zij voor problemen hebben. Armoede speelt in de hele wereld en helaas ook in onze gemeente. Er zijn veel hulpmaatregelen voor gezinnen die het niet breed hebben. Zo betaalt de gemeente de kosten voor een Voetbal en Fun kamp, bieden we een vergoeding van € 600,- per kind/per schooljaar voor onderwijsbegeleiding aan kinderen uit minder bedeelde gezinnen. En verstrekken we Fashion cheques voor kinderen die bekend zijn bij de Voedselbank. Om over geldzorgen te blijven praten en de schaamte weg te nemen, worden er bijeenkomsten “Kijkjes in de keuken” georganiseerd. Die bijeenkomsten zijn voor alle geïnteresseerde " armoede partijen" maar ook inwoners van gemeente Losser om zo het gesprek op gang te krijgen, informatie te delen en elkaar weten te vinden.”

 

“Wanneer ben je arm? En wanneer rijk?” Belangrijke vragen om over na te denken. En dat deden een aantal kinderen van basisschool Pax Christi dan ook graag.

 

Leerlingenpanel praat met wethouder Anja Prins

De leerlingen maken deel uit van het leerlingenpanel en zitten in groep 5 t/m 8. Onder leiding van wethouder Anja Prins en Mendy Versteeg van de gemeente Losser en de directeur van de school, Joost Damhuis, gaven de kinderen antwoord op vragen als “Wat zou jij doen tegen armoede als jij burgemeester van Losser zou zijn?” Ook op andere scholen in de gemeente Losser wordt met kinderen gepraat over armoede.

Iedereen moet mee kunnen doen! 

De leerlingen gingen in twee groepjes uit elkaar en hebben het er later in de grote groep over gehad. “We vinden het fijn dat we niet meteen kunnen zien aan andere kinderen dat ze arm zijn. Van heel veel kinderen weten we het niet. Maar we vinden het wel belangrijk dat we eraan denken en andere kinderen helpen. We hebben ideeën bedacht over hoe we dat kunnen doen. Bijvoorbeeld door een actie te bedenken, waardoor we geld ophalen om het schoolreisje nog goedkoper te maken of door iemand die arm is te helpen. Wij vinden dat iedereen alles moet kunnen doen, of je nu arm of rijk bent.”

Rekening houden met de kosten
Directeur Joost Damhuis weet dat er op veel scholen kinderen zijn met geldproblemen in het gezin. “Die zijn er ook bij ons op school. Als school wil je er voor deze kinderen zijn. Pax Christi heeft een actieve ouderraad die meedenkt over activiteiten waaraan alle kinderen kunnen deelnemen. Een mooi voorbeeld is het laag houden van de (vrijwillige) ouderbijdrage en het zo laag mogelijk houden van de kosten van de schoolreisjes. Dit betekent dat we niet heel ver weg gaan naar dure pretparken, maar kiezen voor goedkopere alternatieven. We merken hierbij dat de kinderen net zoveel plezier hebben. We hebben oog voor gezinnen in de knel. Bij het kerstfeest zamelen we houdbare producten in, om gezinnen in armoede toch een mooie kerst te geven.”

Als school geven we een groot compliment aan de voedselbank Losser, de Stichting Leergeld en de Verjaardagbox. Zij zorgen ervoor dat de kinderen die opgroeien in armoede een iets onbezorgdere jeugd hebben. Als school voeren wij het motto “Samen Sterk in Onderwijs”. Mede door eerder genoemde partijen blijven we sterk staan om ieder kind te helpen ontwikkelen.”

Veel hulp beschikbaar

Wethouder Anja Prins: “We zijn als volwassenen geneigd om over kinderen te praten, maar kinderen weten zelf heel goed aan te geven wat zij belangrijk vinden. Daarom willen we ook juist van hen horen hoe zij dingen beleven en welke oplossingen zij voor problemen hebben. Armoede speelt in de hele wereld en helaas ook in onze gemeente. Er zijn veel hulpmaatregelen voor gezinnen die het niet breed hebben. Zo betaalt de gemeente de kosten voor een Voetbal en Fun kamp, bieden we een vergoeding van € 600,- per kind/per schooljaar voor onderwijsbegeleiding aan kinderen uit minder bedeelde gezinnen. En verstrekken we Fashion cheques voor kinderen die bekend zijn bij de Voedselbank. Om over geldzorgen te blijven praten en de schaamte weg te nemen, worden er bijeenkomsten “Kijkjes in de keuken” georganiseerd. Die bijeenkomsten zijn voor alle geïnteresseerde " armoede partijen" maar ook inwoners van gemeente Losser om zo het gesprek op gang te krijgen, informatie te delen en elkaar weten te vinden.”

 

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser