JUMBO is het niet eens met detailhandelsvisie gemeente Losser

JUMBO is het niet eens met detailhandelsvisie gemeente Losser

De detailhandelsvisie van de gemeente Losser heeft al een lange weg afgelegd en wordt 18 augustus voor het eerst in de gemeenteraad besproken. 

STEC rapport

De gemeente Losser heeft de STEC groep in 2018 opdracht gegeven  om een detailhandelsvisie op te stellen. “De belangrijkste doelstelling van de nieuwe visie is komen tot een evenwichtige, vitale en aantrekkelijke detailhandelsstructuur in de gemeente Losser. Een structuur die voor inwoners en bezoekers van de gemeente aantrekkelijk en zo uitgebreid als markttechnisch mogelijk is (ruime keuze, dicht bij huis) en voor ondernemers en eigenaren voldoende kansen biedt voor investeringen, een gezonde bedrijfsvoering en een aantrekkelijk rendement. 

Diverse bijeenkomsten

Vanaf oktober 2018 hebben er in Losser, Overdinkel en De Lutte diverse sessies met on winkeliers, horecaondernemers, vastgoedeigenaren, inwoners en overige belanghebbenden plaatsgevonnden om allereerste het doel van de detailhandelsvisie uit te leggen en naderhand om de wensen en ideeën te inventariseren van betrokkenen. Op 5 februari 2019 heeft er discussieavond met de gemeenteraad plaatsgevonden.

Detailhandelsvisie in het kort

 • Versterk het centrum in de drie kernen (Losser, Overdinkel en de Lutte)
 • Voorkomen van versnippering en gaten in centra
 • Supermarkten als trekkers van de centra
 • Aansluiten op bestaande plannen en investeringen (Parapluplan centrum Losser, kwaliteitsimpuls de Lutte).
 • Stimuleren toerisme

Hoe wil de gemeente deze doelen bereiken?

 • Voor de 3 dorpen is een kernwinkelgebied bepaald.
 • Buiten deze gebieden mogen zich geen nieuwe winkels vestigen.
 • Minder leegstaande winkels (Losser 8% en Overdinkel 15%) 
 • Als een winkelier zijn winkel wil verplaatsen naar het kernwinkelgebied is daarvoor 50% subsidie mogelijk voor verplaatsingskosten. 
 • Ook is er subsidie beschikbaar vor gevelverbetering (aanpak luifel, pui, entree).
 • Zo laat de uitstraling van De Brink op dit moment te wensen over. Het gebied oogt introvert en bovendien zijn de trekkers (o.a. Jumbo) ‘verscholen’. Op diverse plekken in het centrum is sprake van leegstand. Zo draagt het leegstaande oude postkantoor niet bij aan de positieve uitstraling en beleving van het gebied. Om verder in te spelen op de ontmoetingsfunctie en de wens voor een ‘gezellig centrum’ is een upgrade van de publieke en private ruimte wenselijk. 

Detailhandelsvisie ter inzage

Op 18 oktober 2019 had de STEC groep het rapport gereed, waarna de gemeente het rapport vanaf 19 maart 2020 ter inzage heeft gelegd. Belanghebbenden konden op dit rapport een zienswijze indienen.

Centrum Management Losser heeft dit gedaan voor het Martinusplein. Vanaf 2004 was het de bedoeling het plein om te bouwen tot horecaplein. Dit is tot heden niet gelukt. De gemeente Losser is het eens met CML en daarom is nu de bestemming : Wonen, commerciële dienstverleing en (dag)horeca. 

JUMBO Supermarkt  en East Estate B.V.

Jumbo Losser heeft plannen om te verhuizen naar een andere locatie binnen Losser. Zij geeft aan de huidige locatie aan De Brink te krap te vinden en een uitstraling te willen als full-service supermarkt met goed parkeren. Daartoe heeft zij een perceel aan de Gronausestraat 150 (Schorfhaar) op het oog. Op basis van de detailhandelsvisie dient een nieuwe ontwikkeling van een supermarkt plaats te vinden binnen de aangewezen kernwinkelgebieden in de gemeente. Locatie Schorfhaar valt niet binnen een aangewezen kernwinkelgebied. East Estate B.V. draagt als oplossing aan om detailhandelsmeters op locatie Martinusplein te verplaatsen naar locatie Schorfhaar. Dit is volgens East Estate B.V. gunstig gezien de ambitie om van het Martinusplein een horeca plein te maken. De huidige Jumbo locatie aan de Brink wordt opnieuw ingevuld met een discounter. Hiervoor hebben zich twee discounters gemeld bij East Estate B.V. 

De gemeente heeft deze zienswijze verworpen omdat zij vasthoudt aan het verbod tot vestigen van winkels buiten het kernwinkelgebied. Daarnaast ziet zij een supermarkt als een grote trekker die ook positieve gevolgen heeft voor de omliggende winkels. De gemeente wil in overleg met JUMBO wel bekijken of er op de huidige locatie uitbreding realiseerbaar is.

Kernwinkelgebied Losser

Kernwinkelgebied De Lutte

Kernwinkelgebied Overdinkel

Auteur: Theo Kip
Geplaatst in: Archief, Gemeente, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud