Jaarvergadering LP&KV

Jaarvergadering LP&KV

Zondagmorgen 20 september vond de jaarvergadering van de Losserse Pluimvee en Konijnen Vereniging plaats bij Café Heijdemann aan de Smalmaatstraat 55 te Losser. Van de ruim 60 leden waren ongeveer 25 leden die gehoor aan de uitnodiging hadden gegeven.

Agenda

Met uitzondering van de te houden clubtentoonstelling en een nadelig saldo over 2019, bevatte de agenda geen uitzonderlijke feiten. Vanwege de corona is vrijwel alles anders verlopen dan men gewend was. Activiteiten zoals een busreis in verband met het 95 jarige bestaan ging niet door. Evenals de jaarlijks te houden fietstocht. Van het bestuur waren de heren P.R. Bosman en H. Wiehink aftredend en herkiesbaar. Er waren geen tegenkandidaten. Dus namen ze hun plaats weer in. Voorzitter Gerrit Wunderink werd weer tot voorzitter gekozen. De penningmeester deed verslag over de financiën. Er was een nadelig saldo van bijna € 1400. In vorige vergaderingen is al eens besloten om in te teren. Het totale financiële beeld staat dit toe.

Clubtententoonstelling

De voorzitter legde de aanwezige leden de vraag voor om de jaarlijkse clubtentoonstelling, die gepland is op 28 en 29 november, in deze onzekere tijden van corona wel door moest gaan. Er zijn zoveel onzekerheden dat het de vraag oproept of de voorbereidingen door moeten gaan of gestaakt worden. De meningen liepen uiteen. Het bestuur gaat informeren bij de gemeente en andere veiligheidsinstanties wat de mogelijkheden zijn en komt hier zo spoedig mogelijk op terug. Voor informatie over tentoonstellingen zie www.kleindierplaza.nl 

Jubilarissen

De heren Kraesgenberg, Spiele en Hoveling werden gehuldigd vanwege hun 25 jarig lidmaatschap.

Auteur: Sietse Smit
Geplaatst in: Archief, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud