Hogeboekelweg wordt fietsstraat (30 km/u)

Hogeboekelweg wordt fietsstraat (30 km/u)

Gisteravond vond de oordeelsvormende raadvergadering plaats waarin ook de Hogeboekelweg aan de orde kwam. Een aantal raadsleden hadden de illusie dat er nog iets aan de plannen te wijzigen viel, maar wethouder van Essen gaf aan dat de brief alleen als informatie bedoeld was, en dat de werkzaamheden aanbesteed zijn en op 17 augustus starten.

Besluitvorming

  • Op 13 november hebben VVD, CDA en D66 een motie ingediend, waarin het college opgedragen werd om : “samen met Enschede te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn de Hoge Boekelweg veiliger te maken voor het fietsverkeer van en naar Enschede”.
  • Met een amendement van 9 juli 2019  heeft de raad € 1,7 miljoen beschikbaar stelt voor achterstallig onderhoud aan asfaltwegen
  • Op 23 december informeert het college de raad dat, mede naar aanleiding van de motie, voor de Hogeboekelweg een voorstel bij de provincie ingediend om een pilotproject “fietsstraat in het buitengebied” uit te voeren. Daarbij werd ook vermeld dat de subsidieaanvraag kansrijk was en dat Losser waarschijnlijk een financiële bijdrage kan verwachten van rond de € 240.000,–

In de raadsvergadering werd de raadsinformatie over de Hogeboekelweg (gedateerd 7 april !) besproken:

  • In plaats van de landbouwsluis wordt het deel Hogeboekelweg, tussen Zoekerweg en Lonneker Markeweg, middels borden afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Aanwonenden en bezoekers van aanliggende percelen worden hiervan uitgezonderd. Mocht na enige tijd blijken dat een afsluiting middels borden niet het gewenste effect oplevert kan altijd nog worden overwogen een fysieke afsluiting toe te passen.
  • De Hogeboekelweg, tussen Broekhoekweg en Lonneker Markeweg, zal worden aangewezen als “fietsstraat”. Het autoverkeer te gast is en ondergeschikt is aan die van de fiets. De weg wordt 4,70 meter breed : in het midden een 2,50 meter brede strook van rode coating met aan beide zijden 0,50 meter brede asfaltstrook. Aan weerskanten van de weg 0,60 meter grasbetonstenen.
  • De huidige maximumsnelheid van 60 km/uur wordt teruggebracht naar 30 km/uur.

Commentaar raadsleden

Vooral de inrichting als fietstraat en de maximumsnelheid van 30 km/u kwamen veelvuldig aan de orde. De brieven van aanwonenden van “sluipwegen”, zoals de Kennebroeksweg en Hogeveldweg, zijn genoemd maar verder voor kennisgeving aangenomen. Er werden ook vraagtekens gezet bij de bereidheid van Enschede om de fietsstraat door te trekken voor de Hoge Boekelerweg.

Plannen in beton gegoten

Wethouder van Essen benadrukte nogmaals dat de raadsleden tijdig en voldoende geïformeerd waren. Wat de raadsleden zich in december 2019 waarschijnlijk niet gerealiseerd hebben, is dat de inrichting als fietststraat rode coating op de weg en maximaal 30 km/u inhoudt. Wethouder van Essen memoreerde nog wel dat er een verkeersmaatregel komt om de maximumsnelheid te verminderen van 60 naar 30 km/u. Belanghebbenden kunnen hiertegen in beroep gaan. Het is echter onwaarschijnlijk dat het college deze bezwaren honoreert, want dat kost de € 239.397 subsidie van de provincie.

 

Auteur: Theo Kip
Geplaatst in: Archief, Gemeente, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud