Hogeboekelweg nog niet klaar

Hogeboekelweg nog niet klaar

Sinds begin oktober is het eerste deel van het project Hogeboekelweg (onderhoudsdeel) gereed. Dit betekent dat het asfalt is vervangen en er bermverharding in de vorm van 60 cm grasbetonstenen is aangebracht.

Tijdelijke borden

Voor de hele Hogeboekelweg is de maximumsnelheid nu 30 km. Daarnaast worden de weggebruikers nog terdege gewaarschuwd met het bord : “langere remweg nieuw wegdek”. Het is opmerkelijk dat op andere wegen zoals de Kennebroeksweg, die ook gelijktijdig zijn geasfalteerd, geen remwegbord hebben gekregen en ook geen 30 km bord.

Protesterende belanghebbenden naar de rechter?

Het is de bedoeling om het autoverkeer op de Hogeboekelweg, tussen Zoekerweg en Lonneker Markeweg, alleen toegankelijk te maken voor bestemmingsverkeer en verlaging van de snelheid van 60 naar 30 kilometer per uur. 

Belanghebbenden konden van 30 juni t/m 16 augustus een zienswijze indienen op dit voorgenomen verkeersbesluit. De ingediende zienswijzes worden nu voorzien van een reactienota en ter besluitvorming aan het college van Burgemeester en Wethouders voorgelegd. De kans dat het college de belanghebbenden tegemoetkomt is vrijwel nihil, vooral als daarmee de subsidie van de provincie voor het pilotproject “fietsstraat in het buitengebied” van  € 239.397 in gevaar komt. Een belanghebbende heeft tegenover Hallo Losser verklaard dat zij niet zullen aarzelen om naar de rechter te gaan als het college de belanghebbenden niet voldoende tegemoetkomt. 

Op de Hogeboekelweg tussen Broekhoekweg en Zoekerweg blijft de maximumsnelheid 30 km per uur. Vanaf de Lonneker Markeweg tot de grens met Enschede wordt de maximumsnelheid 60 kilometer per uur, maar als Enschede de Hogeboekelweg ook heeft omgevormd tot fietsstraat, wordt dit waarschijnlijk ook 30 km per uur.

Markering

De Hogeboekelweg is nu voorzien van onderbroken strepen op 50 cm uit de kant. Dit wekt de illusie van een fietsstrook, maar dat is niet het geval. Dit is namelijk geen fietsstrook, maar kantmarkering. In de huidige situatie, dus na het onderhoud, is dit een verkeerskundige maatregel om de weg optisch smaller te laten lijken. Het doel hiervan is om hard rijden te ontmoedigen. Deze markering komt meer voor in de omgeving van de Hogeboekelweg, waaronder de Zoekerweg en de Kennebroeksweg.

Deel 2 van het project Hogeboekelweg

De definitieve inrichting van de Hogeboekelweg zal plaatsvinden nadat het college van Burgemeester en Wethouders een besluit hebben genomen over de ingediende zienswijzes. De rode toplaag is nog niet aangebracht vanwege de weersomstandigheden. Dat zal pas in het voorjaar gebeuren, want dan moet het droog zijn en moet de temeperatuur niet te laag zijn.

 

Auteur: Theo Kip
Geplaatst in: Archief, Gemeente, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud