Gemeenteraad houdt vast aan prijzig stukje fietspad

Gemeenteraad houdt vast aan prijzig stukje fietspad

In de raadsvergadering van 30 juni werd een amandement van Burgerforum verworpen (6 voor en 11 tegen) om af te zien van de “Ontbrekende schakel LAGA-fietspad”.

Dit betreft het fietspad achter de Pol tussen de Goormatenweg en de Hoofdstraat en hiervoor is een krediet nodig van € 850.000. 

Burgerforum stelt in het amandement “Het “toeristische voordeel” van deze investering staat niet in verhouding tot de overlast die aanwonenden zullen ervaren en de aantasting van de nu nog ongeschonden natuur”.

Het betreft een verlenging van het LAGA-fietspad met ongeveer 1,3 km. Aan het begin van de verlenging is de beschikbare ruimte vrij beperkt tussen een alluviaal bos en een particulier perceel voor de combinatie Dinkel en fietspad. Hier wordt een vlonderpad van circa 90 m lang in het fietspad opgenomen, die in het talud van de Dinkel wordt aangebracht. 600 meter komt een tweede vlonderpad van circa 140 m lang om een bestaande laagte / oude meander te kruisen. Het fietspad eindigt nabij de kruising Nijverheidsstraat – Hoofdstraat. Langs het fietspad wordt aan de Dinkelzijde een raster aangebracht om de toegankelijkheid van het natuurgebied te beperken.

Het bedrag van € 850.000 is nog slechts een schatting. De ervaring leert dat dit soort schattingen nogal eens aan de lage kant zijn, hoewel we hier wel praten over € 653 per meter fietspad. 

Het fietspad eindigt nabij de kruising Nijverheidsstraat – Hoofdstraat. Hoe hier een veilige situatie voor de fietsers gerealiseerd moet worden blijft onduidelijk. Waarschijnlijk is een fietstunnel de enige oplossing om een veilige situatie te realiseren. Dit vanwege het vele vrachtverkeer van en naar de Pol en de snelheid van het verkeer, met name vanuit Overdinkel. Deze fietstunnel zal de kosten van het stukje fietspad verhogen, zodat de 1 miljoen euro al snel in zicht komt.

Tegenstanders van dit fietspad wijzen op het prachtig toeristisch fietspad dat er reeds ligt ( Strootsweg) dat ook aangesloten is op het knooppuntennetwerk.

Auteur: Theo Kip
Geplaatst in: Archief, Gemeente, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud