Gemeente Losser heeft nieuwe visie op Glane

Gemeente Losser heeft nieuwe visie op Glane

Het college van B&W van Losser heeft de concept Visie Kwaliteitsimpuls Glane vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak.

Kwaliteitsimpuls Glane: Visie op een uniek kerkdorp in het prachtige landschap van Noordoost-Twente

Belangstellenden kunnen de plannen bekijken en hun mening doorgeven. De plannen kunnen op papier in ’t Lossers hoes worden ingezien. En ze staan ook op de website www.losser.nl/Inwoners/Dorpen/Glane De inspraakperiode loopt van 21 september t/m 1 oktober 2020.

Al vanaf 2014 werkt Glane met ‘Kies je Kans’ aan wensen, ideeën en visie. De gemeente sluit hier nu bij aan in deze Kwaliteitsimpuls. In een aantal overleggen zijn de gezamenlijke ambities besproken. Er zijn in het dorp Glane veel ideeën en wensen. Bijvoorbeeld voor een ommetje met een nieuwe brug over de Dinkel. Wensen voor uitbreiding en renovatie van het Dorpshuis De Glaan en ideeën voor een natuurlijke speelplek in het Dinkeldal. En het blijft niet alleen bij ideeën: Glane doet! Met mekaar, voor mekaar. Samen werken aan een duurzame toekomst voor het dorp. 

En er speelt meer. Zo liggen in de omgeving van Glane, dus buiten de kern, kansen om Glane duurzaam te ontwikkelen. Het waterschap Vechtstromen werkt bijvoorbeeld aan een plan voor de herinrichting van de Dinkel en de Glanerbeek. En het recreatieve netwerk van Noordoost Twente biedt kansen voor Glane met betrekking tot levendigheid, leefbaarheid en (grens)beleving. Om alle wensen, ideeën en kansen voor de kern en het buitengebied op elkaar af te stemmen en de juiste keuzes te maken is de totaalvisie voor Glane én omgeving opgesteld. Een kwaliteitsimpuls die breder kijkt dan de afzonderlijke projecten en die breder kijkt dan naar de dorpskern Glane op zich. 

Visie is in samenwerking tot stand gekomen

De visie is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de Dorpsraad Glane en de gemeente Losser. In een aantal overleggen zijn de wensen, ideeën en de visie besproken. Voor de Dorpsraad was het daarbij belangrijk om niet alleen te praten over een visie voor de toekomst maar juist ook acties voor de korte termijn uit te zetten. De overleggen hadden het doel om te komen tot een integrale (uitvoeringsgerichte) visie. Daartoe hebben er ook thematische bijeenkomsten plaatsgevonden, bijvoorbeeld over het onderwerp verkeer en parkeren. 

In de visie zijn de wensen, kansen en ideeën verzameld en onderverdeeld in 3 pijlers:

  1. Veerkrachtig watersysteem & Rijk cultuurlandschap
  2. Veilige én aantrekkelijk kern
  3. Veel te beleven.

Het visiedocument “Kwaliteitsimpuls Glane” is een belangrijk document dat een kader biedt voor o.a. inwoners, overheid en ondernemers om met elkaar samen te werken en ontwikkelingen op elkaar af te stemmen in de komende jaren. De visie geeft richting aan de uitwerking van concrete inrichtingsmaatregelen. De uiteindelijke realisering ervan is eveneens afhankelijk van draagvlak bij eigenaren, gebruikers en bewoners én van de financiering door de partijen die zijn betrokken bij de verschillende deelprojecten.

Auteur: Peter Langela
Geplaatst in: Archief, Gemeente, Glane, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud