Gemeente Losser biedt aanvullende maatregelen

Gemeente Losser biedt aanvullende maatregelen

De maatregelen die de regering heeft genomen om de opmars van het coronavirus tegen te gaan hebben niet alleen een sociale maar ook een zware economische impact. Het college van de gemeente Losser is zich daarvan bewust en heeft als aanvulling op de landelijke maatregelen een pakket van tijdelijke ondersteunende maatregelen samengesteld, dat extra lucht geeft aan onder meer ondernemers.

Wethouder van Financiën Harry Nijhuis: “De gezondheid van iedereen is natuurlijk onze eerste prioriteit, laat dat geen discussie zijn, maar direct daar achteraan komen financiën en werkgelegenheid. We hebben daarom gekeken wat we kunnen doen om ondernemers een steuntje in de rug te geven, die door de coronacrisis financieel in zwaar weer zijn terecht gekomen. We moeten hier samen doorheen.”

“Als gemeente hebben we veel contact met onder meer ondernemers. Om te horen waar het knelt, waar vragen over zijn of soms om hen een hart onder de riem te steken. Wij willen hen graag ook écht een steun in de rug geven, daarom heeft het college ervoor gekozen om tijdelijk extra steunmaatregelen te treffen. Aan de andere kant betaalt de gemeente zelf subsidies en financiële verplichtingen wél door.”

Financiële regelingen

Nijhuis vervolgt: “Welke maatregelen nemen we? Tot 1 oktober verlengen we de betalingstermijn van onze facturen naar 90 dagen. Ook bij leges kijken we of deze (deels) teruggegeven kunnen worden of niet betaald hoeven te worden. Dit geldt voor evenementen die afgelast moesten worden door de coronamaatregelen. Voor huurders van gemeentelijke eigendommen die een maatschappelijke functie hebben en die nu dicht zijn door de coronamaatregelen, gaan we maatwerk leveren.”

Advies en meedenken

Daarnaast zijn er twee bedrijvencontactfunctionarissen druk bezig om ondernemers advies te geven over allerhande maatregelen en ondersteuningsmogelijkheden. Wethouder Nijhuis constateert dat lokale bedrijven die zorg leveren en voorzien in de eerste levensbehoeften van de inwoners belangrijk zijn. “De gemeente Losser adviseert hen graag en denkt waar het kan met hen mee.” 

Daarnaast blijft de gemeente alle normale werkzaamheden uitvoeren, zoals het afgeven van vergunningen, paspoorten en rijbewijzen, het uitbetalen van uitkeringen en handhaving.

Gemeentelijke belastingen

Eerder al werd bekend dat ondernemers voor gemeentelijke belastingen uitstel van betaling kunnen aanvragen tot 1 oktober 2020. Ze kunnen een verzoek tot uitstel indienen via de website van GBTwente. Gisteren heeft het college ook besloten om inwoners twee maanden langer de tijd te geven om eventueel kwijtschelding aan te vragen of een passende betaalafspraak te maken voor gemeentelijke belastingen. Hierdoor kunnen ze aanmaningskosten voorkomen. Inwoners om wie het gaat, krijgen hierover persoonlijk bericht. Eind juni wordt het gewone invorderingstraject weer opgestart. 

Naast de lokale maatregelen, zijn er natuurlijk nog veel landelijke en regionale tegemoetkomingsregelingen voor ondernemers en zzp-ers, bijvoorbeeld de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. 

Auteur: Peter Langela
Geplaatst in: Archief, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud