Nieuws & Agenda

Collecte Muziekkoepel gaat niet door

Elk jaar houdt de Stichting Muziekkoepel Overdinkel haar huis-aan-huis collecte en betalen de donateurs hun jaarlijkse vrijwillige bijdrage. Dit jaar gaat de collecte niet door vanwege de coronacrisis.

Dit jaar geen huis-aan-huis collecte

De opbrengst van de collecte en de bijdragen van de donateurs is voor de stichting van groot belang omdat zij hiervan afhankelijk is. Zij krijgt namelijk geen enkele subsidie van overheidswege. Het geld gaat vooral naar het onderhoud van de uit 1953 stammende houten koepel. Dit jaar gaat de collecte niet door vanwege de coronacrisis. Het bestuur wil namelijk geen risico’s nemen voor de bewoners van Overdinkel en voor de collectanten. 

Wel kunnen mensen hun jaarlijkse collectebijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de Stichting. Op deze manier wordt de pijn hopelijk wat verzacht. Hetzelfde geldt voor de donateurs. Zij krijgen persoonlijk een brief met daarin het verzoek om hun jaarlijkse bijdrage over te maken via de bank. Dus draagt u de muziekkoepel in Overdinkel een warm hart toe, maak dan uw bijdrage over op  NL 93 RABO 0380330822 t.n.v.  Stichting Muziekkoepel Overdinkel.

Elk jaar houdt de Stichting Muziekkoepel Overdinkel haar huis-aan-huis collecte en betalen de donateurs hun jaarlijkse vrijwillige bijdrage. Dit jaar gaat de collecte niet door vanwege de coronacrisis.

Dit jaar geen huis-aan-huis collecte

De opbrengst van de collecte en de bijdragen van de donateurs is voor de stichting van groot belang omdat zij hiervan afhankelijk is. Zij krijgt namelijk geen enkele subsidie van overheidswege. Het geld gaat vooral naar het onderhoud van de uit 1953 stammende houten koepel. Dit jaar gaat de collecte niet door vanwege de coronacrisis. Het bestuur wil namelijk geen risico’s nemen voor de bewoners van Overdinkel en voor de collectanten. 

Wel kunnen mensen hun jaarlijkse collectebijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de Stichting. Op deze manier wordt de pijn hopelijk wat verzacht. Hetzelfde geldt voor de donateurs. Zij krijgen persoonlijk een brief met daarin het verzoek om hun jaarlijkse bijdrage over te maken via de bank. Dus draagt u de muziekkoepel in Overdinkel een warm hart toe, maak dan uw bijdrage over op  NL 93 RABO 0380330822 t.n.v.  Stichting Muziekkoepel Overdinkel.

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.