Jaarvergadering Brandweer Losser

Jaarvergadering Brandweer Losser

Maandagavond 11 maart hield de brandweer Losser haar jaarvergadering in haar kazerne aan de Broekhoekweg in Losser. De kazernecoördinator Peter de Vries was verhinderd. Richard Hassink verving hem en deed het welkomstwoord aan alle aanwezigen. Een bijzonder woord van welkom was er voor de burgemeester Cia Kroon.

Teamleider repressie

Marc Bus, teamleider repressie, van de brandweer Twente, kreeg het woord. Hij vertelde onder andere dat de groep Losser in april een tankwagen rijker zou zijn. Op vragen van de aanwezigen deed hij uit de doeken dat de verantwoordelijkheid bij het uitrukken veel verantwoordelijkheid bij het plaatselijke commando lag en men er soms voor moest kiezen om met minder manschappen uit te rukken dan gebruikelijk is. Ruud Wijering kreeg uit handen van Marc het diploma chauffeur. Dit betekent dat hij alle voertuigen, die bij de brandweer in gebruik zijn, mag besturen.

Jubilarissen

Burgemeester Cia Kroon sprak haar genoegen uit over de inzet van de vrijwilligers. Ze is zelf enkele keren mee geweest met een uitruk en kon voelen hoe de spanning onder het personeel was. Je weet maar nooit waar je terecht komt. Een brandweervrouw/man heeft niet enkele de technische kennis om de apparatuur te bedienen maar beschikt ook over de sociale vaardigheden om mensen die in paniek zijn gerust te stellen. De volgende heren kwamen in aanmerking voor een oorkonde:

  • Tom Gervink 15 jaar in dienst
  • Mike Egelink 15 jaar in dienst
  • Rob Bruinink 15 jaar in dienst
  • Michel Blijenberg 20 jaar in dienst

Tom Gervink kon door omstandigheden niet aanwezig zijn. Ook werd de heren een medaille opgespeld.

Jaarvergadering Brandweer Losser

Mike Egelink viel de eer te beurt ook de Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid te krijgen. De Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid werd van 14 juni 1958 als Vrijwilligersmedaille bij Koninklijk Besluit no. 288 ingesteld door Koningin Juliana der Nederlanden. Deze Koninklijke Onderscheiding werd op 2 februari 1998 bij ministerieel besluit van de minister van Binnenlandse Zaken Hans Dijkstal omgedoopt in “Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid”. De medaille wordt, zo bepaalt het Ministerieel Besluit, toegekend aan hen, die aaneensluitend of met een onderbreking van ten hoogste twee maanden gedurende een periode van tien jaren in repressieve dienst taken op het terrein van de openbare orde en veiligheid hebben verricht als vrijwilliger.

126 Meldingen

In 2018 zij bij de brandweer Losser 126 meldingen binnengekomen en is de brandweer evenvele keren uitgerukt. De aard van de meldingen is zeer divers zoals, assistentie aan de Duitse brandweer, brand, dienstverlening, ongeval en leefmilieu.

Auteur: Peter Langela
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud