Nieuws & Agenda

Gemeente Losser en Luijerink: Geen gelukkig huwelijk

Op 16 oktober meldde Hallo Losser dat in de raadsvergadering van dinsdag 15 oktober 2019 de bouwplannen van een moderne villa goedgekeurd zijn door de gemeenteraad. Hallo Losser heeft vrijdag gesproken met Yvonne Luijerink.

Situatie

Er is een aanvraag voor een bouwvergunning ingediend door heer H. Bouwma voor de bouw van een moderne villa op de hoek van de Dr. Frederikstraat en de Gronausestraat (voormalige locatie van De Vereniging). 

Slachterij Luijerink en de stankcirkel

Al meer dan 100 jaar zit de familie Luijerink aan de Kerkstraat 2. De huidige bedrijfsvoering van de familie Luijerink bestaat uit: De slagerij, die momenteel wordt geëxploiteerd door Slagerij Busscher en een slachterij. 

Voor een slachterij is een uiteraard vergunning nodig, waarbij koelcapaciteit slachtcapaciteit is. Luijerink heeft een vergunning, die recht geeft op het slachten van 160 GVE (Grootvee eenheden) m.u.v. varkens hiervoor geldt 80 GVE per week, verdeeld over 4 dagen. Een koe is 1 GVE en 5 varkens is 1 GVE. Luijerink mag 4 dagen per week slachten en 2 dagen voor het slachten vee aanvoeren. Dat houdt dus in dat er 40 koeien of 100 varkens aanwezig mogen zijn (in alle mogelijke combinaties) 6 dagen van de week. Dit vee produceert mest (stank) en lawaai. De controle op het slachten wordt uitgevoerd door de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit). Deze geeft al jaren aan dat Luijerink aan alle eisen voldoet.

Om de overlast voor omwonenden te beperken v.w.b. stank en lawaai is in de vergunning van Luijerink een stankcirkel bepaald van 100 meter. Binnen die 100 meter mag geen nieuwe bebouwing worden toegestaan. Anders krijg je een situatie dat iemand binnen deze cirkel een huis bouwt en na bewoning stank of geluidsoverlast ervaart, bij de gemeente Losser klaagt en Luijerink maatregelen moet treffen.

Wat heeft de raad nu besloten?

Het onderzoeksbureau Kragten onderzocht de stankcirkel en de geluidsnormen. De afstand van de te bouwen woning en de slachterij zal volgens het rapport geen problemen geven, bij de hierboven genoemde aantallen in de vergunning. De woning die het dichts bij de slachterij staat is bepalend volgens dit bureau. Dit is het pand van de voormalige drukkerij de Lange Gronausestraat nummer 9. Dit is een bestaande situatie.

Wat zijn de gevolgen?

Als Luijerink niets doet en de bewoner van de villa dient een klacht in (of de toekomstige bewoners van de Aloysius locatie) vanwege stank- of geluidsoverlast dan is de kans groot dat Luijerink maatregelen moet nemen om geluids- en/of stankoverlast te beperken. Dit alles op kosten van Luijerink. dat is de kern van het probleem: wie zegt dat het rapport klopt (100 varkens en op 25 meter geen overlast?). De gemeente Losser wil zich wel vastleggen 20 GVE per week, maar niet meer.  Luijerink is van plan om gerechtelijke stappen te ondernemen om de 100 meter stankcirkel, conform de vergunning, veilig te stellen. Ondanks het rapport van Kragten is de kans groot dat de gemeente het proces verliest en opdraait voor de juridische kosten van de gemeente en van Luijerink.

In een vergelijkbare zaak uit 2007 (200709164/1) stelde de Raad van State de gemeente Roermond in het ongelijk en werd de gemeente Roermond veroordeeld tot betaling van de kosten. Onlangs is de gemeente Amsterdam gestart met de ontwikkeling van een nieuwe wijk, vlakbij Schiphol, waarbij de gemeente Amsterdam aansprakelijk is voor eventuele kosten als er in de toekomst aanpassingen nodig zijn op het gebied van geluidshinder.

Hoe nu verder?

De familie Luijerink heeft de laatste 15 jaar te maken gehad met diverse bestuurders, met ieder zijn of haar eigen invalshoek.  In het STEK-rapport, (2008) dat gemaakt is in opdracht van de gemeente Losser, wordt op pagina 12 opgemerkt dat “De huidige (positief bestemde) slachterij aan de Kerkstraat 2 vormt millieu hygiënisch een belemmering om de locatie Aloysiusschool te her ontwikkelen in ieder geval voor woningbouw. Sanering van de slachterij is dus noodzakelijk. Inmiddels is met de eigenaar van de slachterij in beginsel overeenstemming bereikt over de beëindiging van de slachterij activiteiten, in combinatie met deel planontwikkeling door de eigenaar van een deel van het gemeentelijk perceel.”

Waar komt deze ambtelijke taal op neer? Luijerink was in 2008 bereid om samen met gemeente en een projectontwikkelaar een plan te maken om het terrein van de slachterij en Aloysiusschool om te vormen tot een appartementencomplex, waarvan Luijerink gedeeltelijk eigenaar zou worden (het terugkopen van enkele appartementen). Door de nodige politieke ontwikkelingen is dit plan niet verder uitgewerkt. Sinds 2008 heeft geen enkel college de situatie structureel opgepakt en met alle belanghebbenden gewerkt aan een levensvatbaar plan.

Tot grote frustratie van Yvonne Luijerink is alleen gepoogd om de rechten van Luijerink in te perken of weg te krijgen zonder hiervoor passende compensatie te betalen. Nu vraagt Yvonne Luijerink zich af wat is er sinds 2008 in de situatie veranderd is, dat ontwikkeling van woningbouw nu wel zou kunnen. 

De stand van zaken tot nu

Zo lang slachterij Luijerink aan de Kerkstraat zit is het haast onmogelijk om het terrein van De Vereniging te bebouwen en het terrein van de Aloysiusschool een nieuwe (woon)bestemming te geven. De beslissingen van de gemeenteraad op 15 oktober (jongstleden) draagt niet bij tot een structurele oplossing.   

Als de gemeente de bevindingen van het rapport van Kragten betrouwbaar vindt, waarom legt ze deze niet notarieel vast dan mag er, wat de familie Luijerink betreft, gebouwd worden als de gemeente de kosten draagt bij eventuele klachten in de toekomst.

Naschrift: Dit is het verhaal van Yvonne Luijerink 

 


Lees hier de reacties op Facebook:

Op 16 oktober meldde Hallo Losser dat in de raadsvergadering van dinsdag 15 oktober 2019 de bouwplannen van een moderne villa goedgekeurd zijn door de gemeenteraad. Hallo Losser heeft vrijdag gesproken met Yvonne Luijerink.

Situatie

Er is een aanvraag voor een bouwvergunning ingediend door heer H. Bouwma voor de bouw van een moderne villa op de hoek van de Dr. Frederikstraat en de Gronausestraat (voormalige locatie van De Vereniging). 

Slachterij Luijerink en de stankcirkel

Al meer dan 100 jaar zit de familie Luijerink aan de Kerkstraat 2. De huidige bedrijfsvoering van de familie Luijerink bestaat uit: De slagerij, die momenteel wordt geëxploiteerd door Slagerij Busscher en een slachterij. 

Voor een slachterij is een uiteraard vergunning nodig, waarbij koelcapaciteit slachtcapaciteit is. Luijerink heeft een vergunning, die recht geeft op het slachten van 160 GVE (Grootvee eenheden) m.u.v. varkens hiervoor geldt 80 GVE per week, verdeeld over 4 dagen. Een koe is 1 GVE en 5 varkens is 1 GVE. Luijerink mag 4 dagen per week slachten en 2 dagen voor het slachten vee aanvoeren. Dat houdt dus in dat er 40 koeien of 100 varkens aanwezig mogen zijn (in alle mogelijke combinaties) 6 dagen van de week. Dit vee produceert mest (stank) en lawaai. De controle op het slachten wordt uitgevoerd door de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit). Deze geeft al jaren aan dat Luijerink aan alle eisen voldoet.

Om de overlast voor omwonenden te beperken v.w.b. stank en lawaai is in de vergunning van Luijerink een stankcirkel bepaald van 100 meter. Binnen die 100 meter mag geen nieuwe bebouwing worden toegestaan. Anders krijg je een situatie dat iemand binnen deze cirkel een huis bouwt en na bewoning stank of geluidsoverlast ervaart, bij de gemeente Losser klaagt en Luijerink maatregelen moet treffen.

Wat heeft de raad nu besloten?

Het onderzoeksbureau Kragten onderzocht de stankcirkel en de geluidsnormen. De afstand van de te bouwen woning en de slachterij zal volgens het rapport geen problemen geven, bij de hierboven genoemde aantallen in de vergunning. De woning die het dichts bij de slachterij staat is bepalend volgens dit bureau. Dit is het pand van de voormalige drukkerij de Lange Gronausestraat nummer 9. Dit is een bestaande situatie.

Wat zijn de gevolgen?

Als Luijerink niets doet en de bewoner van de villa dient een klacht in (of de toekomstige bewoners van de Aloysius locatie) vanwege stank- of geluidsoverlast dan is de kans groot dat Luijerink maatregelen moet nemen om geluids- en/of stankoverlast te beperken. Dit alles op kosten van Luijerink. dat is de kern van het probleem: wie zegt dat het rapport klopt (100 varkens en op 25 meter geen overlast?). De gemeente Losser wil zich wel vastleggen 20 GVE per week, maar niet meer.  Luijerink is van plan om gerechtelijke stappen te ondernemen om de 100 meter stankcirkel, conform de vergunning, veilig te stellen. Ondanks het rapport van Kragten is de kans groot dat de gemeente het proces verliest en opdraait voor de juridische kosten van de gemeente en van Luijerink.

In een vergelijkbare zaak uit 2007 (200709164/1) stelde de Raad van State de gemeente Roermond in het ongelijk en werd de gemeente Roermond veroordeeld tot betaling van de kosten. Onlangs is de gemeente Amsterdam gestart met de ontwikkeling van een nieuwe wijk, vlakbij Schiphol, waarbij de gemeente Amsterdam aansprakelijk is voor eventuele kosten als er in de toekomst aanpassingen nodig zijn op het gebied van geluidshinder.

Hoe nu verder?

De familie Luijerink heeft de laatste 15 jaar te maken gehad met diverse bestuurders, met ieder zijn of haar eigen invalshoek.  In het STEK-rapport, (2008) dat gemaakt is in opdracht van de gemeente Losser, wordt op pagina 12 opgemerkt dat “De huidige (positief bestemde) slachterij aan de Kerkstraat 2 vormt millieu hygiënisch een belemmering om de locatie Aloysiusschool te her ontwikkelen in ieder geval voor woningbouw. Sanering van de slachterij is dus noodzakelijk. Inmiddels is met de eigenaar van de slachterij in beginsel overeenstemming bereikt over de beëindiging van de slachterij activiteiten, in combinatie met deel planontwikkeling door de eigenaar van een deel van het gemeentelijk perceel.”

Waar komt deze ambtelijke taal op neer? Luijerink was in 2008 bereid om samen met gemeente en een projectontwikkelaar een plan te maken om het terrein van de slachterij en Aloysiusschool om te vormen tot een appartementencomplex, waarvan Luijerink gedeeltelijk eigenaar zou worden (het terugkopen van enkele appartementen). Door de nodige politieke ontwikkelingen is dit plan niet verder uitgewerkt. Sinds 2008 heeft geen enkel college de situatie structureel opgepakt en met alle belanghebbenden gewerkt aan een levensvatbaar plan.

Tot grote frustratie van Yvonne Luijerink is alleen gepoogd om de rechten van Luijerink in te perken of weg te krijgen zonder hiervoor passende compensatie te betalen. Nu vraagt Yvonne Luijerink zich af wat is er sinds 2008 in de situatie veranderd is, dat ontwikkeling van woningbouw nu wel zou kunnen. 

De stand van zaken tot nu

Zo lang slachterij Luijerink aan de Kerkstraat zit is het haast onmogelijk om het terrein van De Vereniging te bebouwen en het terrein van de Aloysiusschool een nieuwe (woon)bestemming te geven. De beslissingen van de gemeenteraad op 15 oktober (jongstleden) draagt niet bij tot een structurele oplossing.   

Als de gemeente de bevindingen van het rapport van Kragten betrouwbaar vindt, waarom legt ze deze niet notarieel vast dan mag er, wat de familie Luijerink betreft, gebouwd worden als de gemeente de kosten draagt bij eventuele klachten in de toekomst.

Naschrift: Dit is het verhaal van Yvonne Luijerink 

 


Lees hier de reacties op Facebook:

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.