Nieuws van Vogelwerkgroep Losser

Nieuws van Vogelwerkgroep Losser

Brandgans heeft succesvol gebroed op de Oelemars in Losser

Oorsprong uit arctische gebieden

Op de Oelemars komen jaarlijks enkele paartjes brandganzen voor. Deze kleine zwart-witte ganzen komen van oorsprong uit arctische gebieden, maar vanaf 1988 broeden ze jaarlijks in ons land, aanvankelijk alleen in het Deltagebied, daarna ook elders. De eerste vogels waren losgelaten of ontsnapt uit collecties, misschien ook achtergebleven zieke of gewonde trekkers. Daarna vestigde zich een snel groeiende populatie (rond 1000 paren in het jaar 2000) met het zwaartepunt nog steeds in het Deltagebied.

Het IJsselmeergebied en de Grote Rivieren nemen het leeuwendeel van de overige broedvogels voor hun rekening,de verspreiding breidt zich uit als bestaande kolonies hun piek bereiken. Brandganzen nestelen doorgaans kolonie achtig op veilige plekken, vaak eilanden of dammen. De toename bij ons vond plaats in een periode waarin de brandgans een spectaculaire toename kende in het Oostzeegebied en in Rusland. Ringmeldingen tonen aan dat er uitwisseling bestaat tussen Nederlandse broedvogels en die uit de Duitse Waddenzee, het Oostzeegebied en Rusland. (Sovon Vogelonderzoek Nederland).

Verspreiding brandgans als broedvogel over Nederland

In de periode 2004-2017 waren er jaarlijks 2 tot 5 paartjes op de Oelemars, maar dit jaar breidde het aantal paren zich uit tot 7, waarvan 1 paar succesvol heeft gebroed. Vanuit de vogelkijkhut konden vader en moeder brandgans met drie kleine donsjongen goed worden gezien. Vogelwerkgroep Losser telt jaarlijks alle zeldzame broedvogels in de gemeente Losser, waaronder ook de brandganzen. De telgegevens worden doorgegeven aan Sovon Vogelonderzoek Nederland, zodat er landelijk een goed beeld ontstaat over de verspreiding en de aantalsontwikkeling van zeldzame broedvogelsoorten.

Meer weten over de activiteiten van VWG Losser? Kijk dan eens op de website www.vwglosser.nl

 

Auteur: Ingrid Legters
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud