Losser zoekt Dé vrijwilliger

Losser zoekt Dé vrijwilliger

Na de succesvolle en bijzonder warme prijsuitreikingen van de afgelopen twee jaren, gaat de gemeente Losser ook dit jaar weer op zoek naar dé vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie van het jaar.

“In Losser zijn gelukkig ontzettend veel mensen betrokken bij vrijwilligerswerk en dat is ook hard nodig om onze samenleving draaiende te houden” laat de gemeente weten. “Vele organisaties niet alleen in sport maar ook in welzijn en cultuur kunnen zonder vrijwilligers niet draaien en die activiteiten organiseren die ze graag zouden willen”.

“U weet vast wel iemand of kent een organisatie die zich bijzonder voor zijn of haar noabers inspant. Meld deze dan aan zodat wij ook tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst enthousiaste vrijwilligers in het zonnetje kunnen zetten” vraagt de gemeente.

Wethouder Anja Prins: “Voor de derde keer zoeken wij dé vrijwilliger en dé vrijwilligersorganisatie van het jaar. Wij weten, en dat is ook uit voorgaande jaren gebleken, dat Losser een groot aantal vrijwilligers heeft. Deze mensen zijn enorm belangrijk voor de samenleving. Zonder hun goede werk zouden veel organisaties niet al die extra activiteiten kunnen doen. Zij zijn als het ware het cement in de samenleving. Met deze prijs willen we onze waardering uitspreken voor alle vrijwilligers. Helaas kunnen we maar één prijs uitreiken aan dé vrijwilliger van het jaar 2018  en dé vrijwilligersorganisatie van het jaar. Hierbij roep ik iedereen op de die mensen of die organisatie in de buurt die je deze prijs gunt daarvoor op te geven.”

Aanmeldingsprocedure

Inwoners van Losser of organisaties kunnen een vrijwilliger, groep vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties aanmelden voor deze prijs. We hebben hiervoor een speciaal aanmeldingsformulier, dat zowel op de site staat als bij het gemeentehuis af te halen is. Het aanmeldingsformulier moet voor 7 december 2018 bij de gemeente Losser ingeleverd zijn. Inleveren kan bij de balie of via de mail: .  Een selectiecommissie verzamelt de nominaties.

Bekendmaking en Uitreiking

Een jury bestaande uit vijf personen die samen een afvaardiging van organisaties vormen uit Losser buigt zich over de nominaties en wijst de winnaars aan. De uitreiking van de prijs van de vrijwilliger en groep vrijwilligers of vrijwilligersorganisatie van het jaar vindt  jaarlijks plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie.

Wat zijn de criteria voor de individuele vrijwilliger?

Iemand komt in aanmerking voor de prijs als hij of zij

 • met kop en schouders boven de andere vrijwilligers uitsteekt;
 • een duidelijk positieve bijdrage aan de Losserse samenleving levert;
 • in positieve zin een verandering in gang heeft gezet binnen een organisatie of de gemeente;
 • een vernieuwing in gang heeft gezet in het vrijwilligerswerk;
 • al gedurende een langere termijn vrijwilligerswerk doet bij één of meerdere organisaties;
 • een voorbeeldfunctie voor anderen vervult;
 • een belangrijke factor is bij het slagen project/activiteit;
 • saamhorigheid bevordert en mensen met elkaar in contact brengt.

Criteria voor groep vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties:

 • het vrijwilligerswerk moet binnen het gebied van de gemeente Losser plaatsvinden;
 • Het vrijwilligerswerk moet inspirerend en motiverend zijn;
 • De mate waarin een vrijwilligersgroep op een evenwichtige  en doelmatige manier omgaat met mensen , materialen en middelen;
 • De mate waarin de organisatie al dan niet kan steunen op een professioneel apparaat.

Een genomineerde vrijwilliger, groep vrijwilligers en vrijwilligersorganisatie hoeven niet aan alle bovenstaande criteria te voldoen.

Hieronder kunt u de aanmeldformulieren downloaden:

Auteur: Peter Langela
Geplaatst in: Archief, Gemeente, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud