Jubileum Zonnebloem Losser

Jubileum Zonnebloem Losser

De Zonnebloem afdeling Losser bestaat 50 jaar. Dat werd zaterdag 4 november gevierd bij café Heijdemann. Ruim 200 mensen waren aanwezig.

De voorzitter Elise Droste opende om 14.30 uur het jubileum. Zij verwelkomde Ferdie de Boer en Marcel Bachus, overhandigde hun een blijk van waardering en sprak lovende woorden over het werk dat de heren doen. Zij maken het mogelijk dat mensen die zich in een minder gunstige situatie bevinden toch kunnen deelnemen aan activiteiten. Met de opbrengst uit oude metalen hebben ze de Zonnebloem, en niet enkel de Zonnebloem, financieel gesteund.

Vervolgens gaf ze het woord aan de wethouder Joop Hassink die namens de gemeente een presentje overhandigde. Hij sprak over de niet meer weg te denken, noodzakelijke en nuttige organisatie als de Zonnebloem. Als die er niet was zouden heel veel mensen in Losser tussen de wal en het schip vallen. Hij sprak zijn waardering uit over alle vrijwilligers die het mogelijk maken om de Zonnebloem Losser te laten functioneren zoals dat hoort.

Jubileum Zonnebloem Losser

Geschiedenis

Elise Droste sprak over het ontstaan van de Zonnebloem in Losser. Dit ging als volgt: “Vlak na de tweede wereldoorlog startte een radiomaker met een programma speciaal voor zieken en gehandicapten en hij noemde het programma toen Radioziekenbezoek de Zonnebloem. Misschien kennen enkele van u dit radioprogramma nog wel. De Zonnebloem omdat deze bloem zich naar de zon richt en er groeikracht van krijgt en groei staat voor levensmoed. Dat dacht ook Truus Logtenberg toen ze in Losser kwam wonen en vernam dat er veel mensen ziek en eenzaam thuis zaten.

In 1966 startte ze samen met een wijkverpleegster de Zonnebloem in Losser, want de wijkverpleegster kwam bij de zieken thuis en zag waar de nood was. Met 10 vrijwilligers en 20 gasten werd het al snel een zeer actieve groep. Mevrouw Boers was toen ook een van de actieve vrijwilligers. Bezoeken werden afgelegd, een ontspanningsmiddag georganiseerd bij Hotel Smit, samen handwerken in de bibliotheek om deze mooie handwerkstukjes met de fancy fair te kunnen verkopen, want dat bracht geld in het laadje.

Hier staat dan ook ons Vaandel waar velen ook aan mee geborduurd hebben. En ook de dag boottochten van de Zonnebloem niet te vergeten, gezellig samen een dag uit. De mannen van de vrijwilligers werden toen ingeschakeld om de gasten te brengen en op te halen voor deze activiteiten.”

Nu 50 jaar later

De Zonnebloem Losser/Overdinkel heeft inmiddels 150 gasten en 35 vrijwilligers. In die 50 jaar is best een en ander veranderd. Maar waar de Zonnebloem voor staat en stond is hetzelfde gebleven. Er zijn voor mensen, jong en oud, die niet meer zo mobiel zijn en daardoor meer thuis komen te zitten. Vooral de oudere inwoners zijn veel alleen zijn en afhankelijk van anderen. De vrijwilligers vinden het dan ook fijn dat ze een leuke middag of een bustocht mogen organiseren.

Een kopje koffie met ze drinken of gewoon een praatje met ze kunnen maken. Het halen en brengen wordt nu wel door de Regio Taxi gedaan, wat het vervoer met een rolstoel of rollator toch gemakkelijker maakt.

Grenslandkapel uit Overdinkel

De Grenslandkapel en Oberkraïner uit Overdinkel, die dit jaar ook haar 50 jarig jubileum viert, de prachtige locatie café Heijdemann en een jubilerende Zonnebloem, zijn de drie ingrediënten, die garant staan voor een prachtig feest. Er was een verloting met leuke prijzen. Er waren drankjes en hapjes. De stemming was van hoog niveau.

De volgende activiteiten die de Zonnebloem dit jaar nog in petto heeft zijn een bingo op 22 november bij Grand Café Smit en op 16 december een Kerstmiddag bij café Heijdemann.

Jubileum Zonnebloem Losser

Jubileum Zonnebloem Losser

Auteur: Sietse Smit
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud