Financiële steun voor leefbaarheid Losserse gemeenschap

Financiële steun voor leefbaarheid Losserse gemeenschap

Op 31 januari jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met de herziening van het subsidiebeleid. Belangrijk onderdeel van de herziening is dat er in 2017 en 2018 geld beschikbaar is (incidentele subsidie) voor activiteiten en initiatieven van inwoners, verenigingen en andere partijen (rechtspersonen) die de leefbaarheid van de gemeenschap bevorderen.

Wethouder Marcel Wildschut: “Diverse organisaties hebben hier nu gebruik van gemaakt en een aanvraag voor incidentele subsidie ingediend. We zijn blij dat we nu organisaties, die extra inspanningen verrichten, financieel kunnen ondersteunen. In totaal hebben we in deze eerste subsidieronde voor € 18.590 aan incidentele subsidies verleend.”

Incidentele subsidies

In 2017 is in totaal € 35.000 beschikbaar voor incidentele subsidies. De deadline voor de eerste subsidieronde, waarvoor de gemeente € 15.750 had gereserveerd, was 15 mei 2017.

Het college heeft nu in totaal € 15.590 aan incidentele subsidies verleend.  Muziekvereniging De Eendracht krijgt een subsidie van € 2.500 voor het jubileumconcert op 23 september in het Kulturhus Overdinkel. Judo Losser € 935 voor het opleiden van jongeren tot DOJO-assistent. De Plechelmusharmonie ontvangt een bijdrage van € 1.000 voor de aanschaf van instrumenten en de Historische Kring Losser krijgt eenzelfde bedrag voor de uitgave van een boek. SV De Lutte en VV Lutheria krijgen een bijdrage van € 890 voor de aanleg van een beachcourt.

Na 15 mei is nog een aanvraag ingediend door de Stichting Losser Sociaal voor de organisatie van Losser Sociaal 2017, in de periode van 22 tot en met 25 juni.. Hiervoor stelt het college een bijdrage van € 3.000 beschikbaar.

Een overzicht van de verleende subsidies wordt vermeld op www.losser.nl.

Dorpsbudgetten

In 2017 en 2018 beschikken de verschillende dorpskernen over een dorpsbudget. De dorpsraden van Overdinkel, Beuningen, Losser en De Lutte hebben nu een verzoek ingediend bij de gemeente voor de besteding van dit dorpsbudget. Het college heeft ingestemd met het verzoek van de dorpsraad Overdinkel een bijdrage te verlenen van € 500 voor het jubileumconcert van muziekvereniging De Eendracht. De verzoeken van de andere dorpsraden zijn, volgens het college, nu nog onvoldoende uitgewerkt en daarom aangehouden. Hierover gaat het college in overleg met de dorpsraden.

Dorpsraden kunnen tweemaal per jaar (1 april, 1 oktober) een verzoek indienen bij de gemeente voor de besteding van dit dorpsbudget. Heeft u als inwoner of organisatie een activiteit/idee? Neem dan contact op met uw dorpsraad.  Wordt het dorpsbudget voor 2017 niet volledig gebruikt dan wordt het niet gebruikte deel gereserveerd voor 2018. 

Hieronder staan  beschikbare dorpsbudgetten:

  • Dorpskern – dorpsbudget 2017 – dorpsbudget 2018
  • Losser – € 8.000 – € 8.000
  • Overdinkel – € 4.000 – € 4.000
  • De Lutte – € 4.000 – € 4.000
  • Beuningen – € 2.000 – € 2.000
  • Glane – € 2.000 – € 2.000 

2e ronde incidentele subsidies: deadline 1 oktober 2017

Aanvragen voor de tweede subsidieronde kunnen worden ingediend tot 1 oktober 2017.
Een incidentele subsidie is bijvoorbeeld mogelijk indien door een organisatie voor een jubileum extra activiteiten worden verricht en kosten worden gemaakt. Ook is incidentele subsidie mogelijk indien een organisatie een nieuw evenement wil opzetten of een kampioenschap (NK, EK, e.d.) wil organiseren.

Bij de beoordeling van aanvragen wordt gelet op de mate van cofinanciering. Een aanvraag wordt niet toegekend als een organisatie ook zonder subsidie over voldoende gelden (eigen middelen of sponsoren) kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken. Voor activiteiten die al zijn gestart, wordt geen subsidie verleend.

Kijk op www.losser.nl/Inwoners/Sport_en_cultuur/Subsidies voor meer informatie.

Auteur: Peter Langela
Geplaatst in: Archief, Gemeente, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud